Webs

Administracions i Organismes Públics

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: www.mapama.es

Comissió Europea. Representació a Barcelona: ec.europa.ev/spain/barcelona/index_es.htm  

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: www.gencat.cat/agricultura

Departament de Territori i Sostenibilitat: www.gencat.cat/territori

Parlament de Catalunya: www.parlament.cat

Diputació de Barcelona: www.diba.cat

Diputació de Tarragona: www.diputaciodetarragona.cat

Diputació de Lleida: www.diputaciolleida.es

Diputació de Girona: www.ddgi.cat

Boletín Oficial del Estado (BOE): www.boe.es

Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): eur-lex.europa.eu

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: www.gencat.cat/dogc

Instituto Nacional de InvestigacionesAgrarias (INIA): www.inia.es

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA): www.irta.cat

Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI): www.gencat.cat/dar/incavi

Consell Català de la de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE): www.ccpae.org

Consell Català de la Producció Integrada (CCPI): www.producciointegrada.cat

Àrea d’Impuls del Crèdit Català Agrari (ICCA): www.gencat.cat/economia/icca

Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT): www.idescat.cat

Servei Meteorològic de Catalunya (SMC): www.meteocat.com

 

Organitzacions Professionals Agràries

Unió de Pagesos (UP): www.uniopagesos.org

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC-COAG): www.jarc.es

Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA): www.asaja-amfar.com

 

Centres, Entitats i Associacions Sectorials

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC): www.fcac.coop

Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA): icea.iec.cat

Fundació del Món Rural: www.fmr.cat

Institut Agrícola Català de Sant Isidre (IACSI): www.institutagricola.org

Fundació Agrícola Catalana: www.fundacioagricola.org

Associació Catalana de Fabricants de Pinsos (ASFAC): www.asfac.org

Associació Catalana de Productors de Porcí (PORCAT): www.porcat.org

Federació Avícola Catalana (FAC): www.federacioavicola.org

Federació Catalana de les Indústries de la Carn (FECIC): www.fecic.es

Federació d’Associacions de Cunicultors de Catalunya (FACC): www.cunicultors.cat

Centre de Sanitat Avícola de Catalunya (CESAC): www.cesac.org

Laboratori Interprofessional de la Llet (ALLIC): www.allic.org

Consorci Forestal de Catalunya (CFC): www.forestal.cat

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC): www.ctfc.cat

Mercat de la Flor i Planta Ornamental de Catalunya: www.mercatflor.com

Cambres Agràries de Catalunya: www.cambresagraries.org

Real Escuela de Avicultura: www.avicultura.com

Afrucat: www.afrucat.com

Asoprovac Catalunya: asoprovaccatalunya.com

Porcat: www.porcat.org/es

 

Empreses Agroalimentàries

Mercabarna: www.mercabarna.es

Grup Alimentari Guissona, SA: www.cag.es

Corporación Borges, SL: www.borges.es

Miguel Torres, SA: www.torres.es

Casa Tarradellas, SA: www.casatarradellas.es

Llet Nostra: www.lletnostra.cat

Grup Leche Pascual: www.lechepascual.es

Danone, SA: www.danone.es

Grup Freixenet: www.freixenet.es

Grup Codorniu: www.grupocodorniu.com

Gallina Blanca, SA: www.gallinablanca.es

Nufri: www.nufri.com

 

Llotges Agropecuàries

Llotja de Cereals de Barcelona: www.llotjadecereals.com

Llotja de Bellpuig: llotjabellpuig.com

Mercolleida: www.mercolleida.com

Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic: www.llotjadevic.org

Llotja de Girona: www.llotjagirona.org

Mercabarna: www.mercabarna.es

Llotja de Reus: www.cambrescat.es/reus

 

Col·legis Professionals

Col·legi de Periodistes de Catalunya: www.periodistes.org

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya: www.agricoles.org

Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya: www.veterinaris.cat

Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya: www.agronoms.org

Col·legi d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya: etforestals.org

Col·legi d'Enginyers de Forests de Catalunya: www.cefc.cat

 

Estudis Universitaris

Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB): www.esab.upc.edu

Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): www.uab.es/veterinaria

Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB: www.uab.es/comunicacio

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària: www.etsea.udl.es

Facultat d'Enologia de Tarragona: www.fe.urv.cat/centres/enologia

Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona: www.udg.edu/eps

Escola Politècnica Superior de la Universitat de Vic: www.uvic.es/centres/eps

Universitat Pompeu Fabra (Grau en Periodisme) :www.upf.edu/estudiants/titulacions/grau-periodisme/presentacio/index.html

Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna-URL (Universitat Ramon Llull): www.blanquerna.url.edu/web

Universitat Oberta de Catalunya (UOC):www.uoc.edu/masters/cat/web/ comunicacio_informacio/periodisme/postgrau/periodisme

 

Publicacions Especialitzades (en format paper i digital)

La Terra: www.uniopagesos.org

Món Rural: www.jarc.es/ca/publicacions/revista

Revista ASAJA: www.asaja-amfar.com

Agroactivitat: www.fcac.coop/sala_de_premsa/agroactivitat

RuralCat. La Comunitat Virtual Agroalimentària i del Món Rural: www.ruralcat.net

Agroinformación: agroinformacion.com

Vida Rural, Mundo Ganadero, Agronegocios y Origen: www.eumedia.es

Revista de Fruticultura: www.revistafruticultura.com

Enoviticultura: www.enoviticultura.com

Selecciones Avícolas: www.avicultura.com/selecciones

Cunicultura: www.avicultura.com

Portal VeterinariaAlbeitar: albeitar.portalveterinaria.com

Agrodigital (La web del campo): www.agrodigital.com