Intervingudes 63 tones de fitosanitaris agrícoles prohibits

jul. 10, 2019 | Notícies

La Guàrdia Civil ha intervingut, en el marc d’una operació conjunta amb Europol, 63 tones de productes fitosanitaris agrícoles que infringien la normativa europea, que són tan perjudicials per al medi ambient com per a la salut del consumidor.

Després de realitzar 564 denúncies i 1.122 inspeccions per diferents incompliments relacionats amb la normativa de sanitat vegetal en aeroports, ports, recintes duaners, explotacions agràries, instal·lacions comercials i altres afins al sector hortofructícola i agrari, l’operació s’ha dut a terme per agents pertanyents al Servei Fiscal de la Guàrdia Civil i al SEPRONA, que han comptat amb la col·laboració de la Subdirecció General de Sanitat i Higiene Vegetal i Forestal del Ministeri d’Agricultura.

Aquesta operació, que es desenvolupa anualment i és coordinada per Europol, tracta de combatre la fabricació, el comerç i l’ús irregular de mitjans de defensa fitosanitària en el sector agrícola i hortofructícola europeu.

L’ús de productes biocides i fitosanitaris prohibits com a esquer enverinat va comportar la detenció i investigació de quatre persones a les províncies d’Osca (1), Zamora (1), i València (2) per l’ús il·legal de productes fitosanitaris prohibits en el medi natural i un suposat delicte contra la flora, fauna i animals domèstics.

L’ús de determinats compostos per controlar les plagues que destrueixen les collites és una pràctica tradicional a l’agricultura, que evoluciona fins al desenvolupament de plaguicides químics amb la finalitat d’aconseguir el màxim rendiment i desenvolupament dels cultius. No obstant això, de vegades, s’obté aquest resultat a costa d’un ús incorrecte i il·legal d’aquests productes perjudicant la salut dels usuaris i al medi ambient.

Un dels mercats més regulats del món

Cal esmentar que el mercat dels productes fitosanitaris és un dels més regulats del món. Això es deu principalment al fet que un ús indegut, especialment quan es tracta de substàncies que s’han introduït sense autorització o que s’apliquen en les explotacions de manera incorrecta, pot provocar greus riscos tant per a la salut pública com per al medi ambient.

La presència de fitosanitaris falsificats o il·lícits, produïts, importats i/o distribuïts, sense les mesures exigides dins el mercat europeu, representa una greu amenaça per a la sanitat animal i la salut pública, així com per als propis camps de cultiu. És més, la destrucció d’aquests productes pot ocasionar danys mediambientals a mitjà i llarg termini, a més de suposar un perjudici econòmic per a les companyies que es dediquen a vendre aquest tipus de producte de manera legal.

Segons dades de la Comissió Europea, Espanya forma part de la llista dels 10 principals països exportadors mundials de productes agrícoles. Aquesta posició en el mercat pot causar un impacte molt significatiu en el medi ambient, així com en la salut de les poblacions i en la seguretat de les mateixes, si es fan servir substàncies fitosanitàries no autoritzades. No obstant això, els usuaris i falsificadors d’aquest tipus de productes irregulars accepten de manera conscient aquests riscos i perills sense semblar importar-.

Europol, l’any 2015 i a través del AP COPY de productes falsificats, va decidir adoptar com a part de les prioritats de lluita contra el crim organitzat a la Unió Europea, l’acció operativa OA 4.3, dissenyada per l’Autoritat de Seguretat Alimentària de Països Baixos, la fi és el de lluitar contra l’ús i el tràfic de fitosanitaris falsos i no autoritzats. L’esmentada operació que va néixer amb vocació de continuïtat, va rebre el nom de Silver Axe i el seu objectiu no és altre que lluitar contra un frau que constitueix una agressió al mercat europeu, a més d’una amenaça per a la salut i per al medi ambient.