Qui som Agroprés?

AGROPRÉS, Associació de Periodistes i Escriptors Agraris de Catalunya, es va fundar l’any 1987 a Barcelona al Palau Fivaller, seu de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre.

Els objectius de l’associació

Els objectius fonamentals de l’Associació, com diuen els seus Estatuts són:

 • Fomentar la millora del nivell de capacitació professional dels seus socis.
 • Tutelar i protegir els interessos professionals generals dels seus membres.
 • Representar davant d’entitats públiques i privades el conjunt dels periodistes, publicistes i escriptors agraris.
 • Contribuir al desenvolupament del sector agrari mitjançant les tasques d’informació i formació dels seus protagonistes, realitzades individualment pels socis d’AGROPRÉS o les que pugui realitzar directament l’Associació.
 • Proporcionar als seus membres, directament o per mitjà de tercers, tota mena de serveis que puguin ser d’interès per al mateix col·lectiu.
 • Fomentar les relacions entre els seus membres.
 • Potenciar la divulgació de la informació agrària en els mitjans informatius.
 • Tots aquells altres relacionats directament o indirecta amb els anteriors.

La nostra missió i compromís

La major part dels socis fundadors, gairebé tots en realitat, estaven vinculats amb la premsa tècnica agrària des de feia molts anys i van creure que el número de col·legues, a Catalunya, era suficient com per a organitzar una Associació que els podés proporcionar un suport professional.

L’Associació pot posar a l’abast dels periodistes no especialitzats un conjunt d’informacions tècniques i econòmiques sobre els temes que algún, o alguns, dels socis coneixen a fons.

També, ens proposem facilitar aquells coneixements periodístics, o l’accés als mateixos, dels que manquen la major part dels associats tenint en compte la nostra formació majoritàriament agronòmica.

L’objectiu principal de l’Associació es el de facilitar la tasca professional als que fa temps que ens hi dediquem, i fonamentalment als joves periodistes o tècnics de l’agricultura que s’hi incorporin.

El nostre equip

Junta directiva

 • Presidenta: Rosa March Pàmpols
 • Vice-presidenta: Núria Ruiz Mila
 • Secretari: Eduard Gelpi Giménez
 • Tresorer: Miquel Rusiñol Tarrés
 • Vocal I: Isidre Font Aceitero
 • Vocal II: Josep Fatjó-Vilas Barbat
 • Vocal III: Roger Galofré Mercadé
 • Vocal IV: Jordi Sala Casarramona
 • Vocal V: Marco Antonio Jacho López

Comitè executiu

 • Rosa March Pàmpols
 • Núria Ruiz Mila
 • Miquel Rusiñol Tarrés
 • Eduard Gelpi Giménez
 • Antoni Roca Casanovas
 • Josep Riera Sobrevias
 • Vicenç Manent Pericàs
 • Maribel Calvo Osanz

Fes-te soci

Connecta amb professionals apassionats i dedicats que comparteixen l’amor per la informació en els sectors agrari i agroalimentari.

Inscriu-teContacte amb nosaltres