Convocats els ajuts per a les explotacions d’olivera afectades pel temporal ‘Filomena’

jul. 14, 2021 | Notícies

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha convocat els ajuts deminimisper a les explotacions agràries d’olivera afectades pel temporal ‘Filomena’ dels dies 9 i 10 gener de 2021. El termini de presentació de sol·licituds és del 15 al 30 de juliol, ambdós inclosos. Foto: Departament d’Acció Climàtica

L’objecte d’aquests ajuts és la recuperació del potencial productiu de les explotacions agràries amb conreus d’olivera afectades per l’esmentat temporal per a garantir-ne la seva viabilitat. Aquests ajuts s’inscriuen en les mesures urgents impulsades pel Govern català per a pal·liar els danys ocasionats pel temporal ‘Filomena’ amb una dotació pressupostaria de 4.800.000 euros, a càrrec dels pressupostos del Departament per a l’any 2021.

El 9 de juliol el Department va publicar l’Ordre que aprovava les bases reguladores d’aquests ajuts deminimis, i el dia 14 s’ha publicat la Resolució que convoca aquests ajuts.

Els ajuts consisteixen a compensar les despeses de realització d’actuacions per a la restitució del potencial productiu de les oliveres amb uns imports màxims per hectàrea afectada en funció del tipus d’explotació i grau d’afectació.

L’Ordre de bases reguladores estableix que les sol·licituds d’aquests ajuts s’han de presentar per mitjans telemàtics, d’acord amb el procediment fixat i mitjançant els formularis normalitzats pel Departament. Les sol·licituds presentades en forma diferent a l’establerta en l’Ordre es tindran per no presentades.

A més d’aquesta sol·licitud, i dins del termini establert en la convocatòria, és necessari que els sol·licitants realitzin eltràmit DUN 701-Declaració per l’ajut a la recuperació del potencial productiu d’oliveres afectades pel temporal Filomena, amb la relació de recintes afectats i el grau d’afectació. La realització de l’esmentat tràmit a l’aplicació DUN podrà fer-se abans i/o després de la presentació del formulari de sol·licitud. Així doncs, aquest tràmit ja està disponible des de dilluns 12 de juliol fins al proper 4 d’agost. Font: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural