Importància d’una adequada fertilització

març 25, 2019 | Notícies

En aquests moments en què s’està en plena campanya d’abonats, d’una banda en els secans, rebent el adobament de cobertora, i en els regadius, aplicant l’abonat de fons, la pregunta que es podria fer l’agricultor seria com vaig planificar la meva abonat?

La fertilització, com qualsevol altra activitat que l’agricultor realitza, necessita planificar per ser el més precisa possible. Igual que l’agricultor planifica la rotació dels seus cultius, o selecciona amb temps les llavors que van a sembrar en funció de la qualitat de les mateixes, o estudia amb anticipació la maquinària necessita i, a més, les regula abans de la seva utilització, i planifica els tractaments fitosanitaris necessaris, ha de definir la seva estratègia de fertilització amb l’anticipació necessària.

Per què l’abonat no es planifica ?, Per què la fertilització de la meva cultiu la condicionen les disponibilitats puntuals en el distribuïdor més proper al meu explotació?

L’estratègia de fertilització dels cultius s’ha de planificar considerant els següents aspectes fonamentals:

  • La qualitat química i física del sòl, definida a través de l’anàlisi de sòl
  • El historial agronòmic de la parcel·la
  • Les necessitats nutricionals totals i puntuals del cultiu implantat o que es va a implantar.
  • La producció esperada en funció dels rendiments mitjans històrics de la parcel·la.

Aquestes dades bàsiques van a permetre l’establiment d’una estratègia de fertilització en la qual es defineixin, com a mínim, les dosis a aplicar en cada moment, els productes més adequats a terra i al moment vegetatiu del cultiu, la forma d’aplicació més adequada.

Cada vegada són més els agricultors que disposen d’una anàlisi del sòl, però cal extreure convenientment tota la informació que els paràmetres determinats ens proporcionen respecte a la qualitat química i física del suport del cultiu. Cal una bona interpretació d’un tècnic.

En l’era de l’agricultura 4.0, que molts consideren una realitat al camp, hem de posar tots els esforços en una cosa tan fonamental, com és la definició de la nostra estratègia de fertilització, i això amb el doble objectiu de rendibilitzar al màxim el potencial de nostre cultiu i també, de preservar el medi ambient de pèrdues evitables.

Jesús Domingo