Les administracions només han gestionat el 76% dels ajuts de la vinya, segons UP

març 28, 2019 | Notícies

Unió de Pagesos (UP) ha denunciat la mala gestió de l’Estat espanyol pel que fa als nivells d’execució financera dels Programes de suport nacionals al sector vitivinícola per al 2018, ja que segons les dades de la Comissió Europea ha deixat d’utilitzar el 24% d’aquests fons, mentre que França n’ha utilitzat el 100% i Itàlia el 92%. El sindicat considera que hi ha una manca d’eficiència per part de les administracions en la gestió de les mesures d’ajut del Programa de suport vitivinícola, situació de la qual ja va advertir l’any passat.

Així, respecte del Programa de Suport al Sector Vitivinícola Espanyol per al 2018, el sindicat assenyala que l’Estat espanyol ha deixat d’executar el 24% dels 210 milions d’euros que tenia assignats, davant del 8,43% que ha deixat d’executar Itàlia, mentre que França ha executat el pressupost assignat per a aquest país en la seva totalitat.

El sindicat destaca la diferència entre la gestió espanyola i la italiana pel que fa a la mesura de reestructuració. Mentre que Itàlia va executar 114 milions d’euros i França 107 milions, Espanya només va executar 63 milions tot i les demanades del sector. Pel que fa a les inversions a cellers, Espanya també es troba per sota del percentatge d’execució de França (100 milions d’euros), i d’Itàlia (67 milions d’euros), amb 39 milions d’euros executats i quasi un 30% d’aquesta partida sense utilitzar. Cal recordar que l’Estat espanyol, tot i deixar sense executar aquest percentatge, no va acceptar nous projectes i va rebaixar el finançament d’altres argumentant manca de pressupost.

Unió de Pagesos considera que les administracions no han aplicat les mesures adequades per a la gestió del sector vitivinícola tenint en compte que Espanya és l’estat amb més superfície conreada. En aquest sentit, el sindicat demana que per al període 2019-2023 millorin els mecanismes per a la gestió dels fons destinats al sector.