Presentades 50.283 declaracions de la DUN

maig 19, 2019 | Notícies

La campanya de la Declaració Única Agrària (DUN) 2019 ha finalitzat amb 50.283 declaracions presentades a Catalunya. El període es va iniciar l’1 de febrer i va finalitzar el 13 de maig, termini en el qual el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat ha rebut les declaracions, totes elles per via telemàtica i amb signatura electrònica.

La DUN és el canal principal de gestió administrativa de la conselleria i permet a tots els agricultors i ramaders de Catalunya la sol·licitud dels ajuts directes i del Contracte Global d’Explotació (ajuts a la competitivitat i a la sostenibilitat) de la Política Agrària Comuna (PAC) de la Unió Europea (UE). També s’hi poden fer altres declaracions, comunicacions, modificar dades de registres oficials, i fins a una cinquantena de tràmits. Des de l’1 de febrer s’han realitzat en aquest portal únic més de 190.000 tràmits, de 50 modalitats diferents que gestionaran 3 direccions generals del DARP: Desenvolupament Rural; Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries; i Agricultura i Ramaderia.

En concret, a la demarcació de Lleida s’han presentat el 40% de les declaracions, i a la demarcació de Terres de l’Ebre el 21%.

Sol·licituds demanades per comarques

Així, les comarques del Segrià amb 5.333 DUNs i el Baix Ebre amb 3.995 representen el 19% del total de declaracions presentades a Catalunya. Les comarques on s’han presentat més DUNs de les altres demarcacions són l’Alt Empordà amb 1.282 a Girona; Osona amb 1.274 a la Catalunya Central; l’Alt Penedès amb 1.670 a Barcelona i el Baix Camp amb 2.459 a Tarragona.

Tràmits fets a través de la DUN

La sol·licitud dels ajuts de la PAC són el 64% dels tràmits fets a través de la DUN:

  • 96.332 sol·licituds d’ajuts directes i
  • 20.086 d’ajuts del CGE.
  • De la resta de tràmits, destaquen:
  • 23.548 declaracions del Registre de plantacions fruiteres
  • 17.827 sol·licituds de modificació de dades del SIGPAC
  • 10.574 declaracions de productes amb DOP/IGP.
  • 2.339 comunicacions de venda de proximitat
  • 3.968 declaracions de producte modificat genèticament

En el següent enllaç trobareu la distribució en el territori de cada un dels tràmits (clicant damunt del tràmit). I també veure els tràmits per cada una de les comarques (clicant damunt de la comarca). També es poden aplicar filtres pel grup i subgrup de tràmits, o per demarcació territorial.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDY5ZDIwZTctNjRkZi00OTgzLWEwZjctMDlmYmMzZTFmYzIwIiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9

Novetats de la campanya

Aquesta ha estat la cinquena campanya de declaració de la DUN dins del període de la PAC 2014-2020, que s’ha fet amb la cooperació de les entitats col·laboradores i els grups de suport DUN, que han tramitat les declaracions, que aquest any s’han fet amb un nou sistema informàtic amb entorn web i utilitzant els nous sistemes d’identificació segura dels sol·licitants dels ajuts. Davant el repte que això podia representar, la tramitació de les DUNs s’ha fet sense incidències remarcables.

Per garantir una millor presentació de les declaracions, es va ampliar el termini del 30 d’abril al 13 de maig, fet que ha permès a les entitats col·laboradores desenvolupar el final de campanya amb normalitat.

Un altre novetat d’aquesta campanya, ha estat la incorporació en el retorn gràfic de les parcel·les declarades l’any anterior l’actualització de les noves referències del SIGPAC. Amb aquesta nova actuació s’ha facilitat la correcta declaració dels agricultors i la reducció d’errors.

La nova aplicació DUN Web permet a l’agricultor modificar la seva explotació durant tot l’any, i d’aquesta manera tenir actualitzades les dades de la seva activitat productiva i al DARP, incorporar nous tràmits, amb l’objectiu de ser la principal via d’accés de relació amb els titulars de les explotacions agràries de Catalunya.

Una vegada finalitzat el termini de sol·licitud dels ajuts, es comunicaran a les Entitats Col·laboradores els controls preliminars per tal que facin les subsanacions oportunes.

Aquest any es podran iniciar més aviat els controls terreny de les declaracions, per tal d’efectuar els pagaments tant aviat com es pugui. També per primer cop s’introduirà el monitoreig en el controls dels ajuts a l’arròs. Aquest nou sistema de control es basa en les imatges que el satèl·lit SENTINEL subministra cada setmana i amb les que es fa el seguiment de l’estat del conreu, comunicant als agricultors les incidències trobades.

Així mateix, per facilitar la comunicació dels agricultors, en els propers dies es farà pública la nova app FotoDUN, a través de la qual es podran enviar proves documentals (fotografies geoetiquetades) per justificar els canvis i incidències trobades, com per exemple, canvi d’ús, estat del conreu, modificació de conreu.