Conveni entre Agricultura i CaixaBank per afavorir el sector tofoner

jul. 7, 2019 | Notícies

El secretari general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya, David Mascort, i el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, han signat a Vic un conveni de col·laboració en matèria de préstecs preferents per al desenvolupament del sector tofoner a Catalunya.

En virtut d’aquest conveni, l’entitat financera estudiarà les necessitats dels titulars per a l’execució dels projectes d’inversions per al conreu de la tòfona. CaixaBank no percebrà cap compensació a canvi per aquesta col·laboració i en farà difusió mitjançant el seu web.

El DARP comprovarà a través del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) que les inversions a realitzar són viables i idònies d’acord amb el Pla d’Acció.

El Pla d’Acció per al desenvolupament del Sector Tofoner a Catalunya per a un horitzó 2019 a 2034 preveu augmentar la superfície destinada al conreu de la tòfona en una superfície de 2.000 hectàrees, que pot suposar una inversió d’uns 30 milions d’euros.

Amb aquest conveni, es pretén donar suport financer a les inversions en el conreu de la tòfona dins del Pla d’Acció que té per objectiu general la dinamització socioeconòmica del sector tofoner català, per tal de millorar-ne la competitivitat i el desenvolupament. Per aconseguir aquest objectiu, el pla es centra en la dinamització de l’espècie de major interès econòmic per al sector: la tòfona negra (Tuber melanosporum Vitt.).

El Pla d’Acció respon a la necessitat d’ordenar un sector encara incipient, que ha anat creixent any rere any degut a l’alt rendiment econòmic d’aquest conreu. El document sorgeix d’una anàlisi del conjunt del sector, que es concreta en una diagnosi social i econòmica que serveix de punt de partida per assentar les bases estratègiques i el pla d’acció del sector tofoner.

Amb eines com aquestes, combinades amb els ajuts del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, amb fons FEADER (primera instal·lació de joves agricultors o agricultores i la millora de la competitivitat en les explotacions agràries) i els ajuts de minimis del Centre de la Propietat Forestal (per plantació d’espècies micorrizades i tanca perimetral de protecció), el DARP posa els mitjans necessaris per aconseguir l’execució total d’aquest Pla d’Acció per al desenvolupament del sector tofoner a Catalunya.