La lluita contra el cargol poma al delta segueix el seu curs

jul. 7, 2019 | Notícies

Cargol pomaTeresa Jordà, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Manuel Masià, com a representant del grup ad hoc seleccionat per a l’execució del projecte mediambiental de lluita contra el cargol poma i millora de la biodiversitat al delta de l’Ebre, han formalitzat el quart conveni que regula les condicions d’atorgament d’una subvenció directa per un import total d’1,1 milions d’euros per a l’execució de les actuacions corresponents a la quarta i cinquena anualitat del projecte presentat pel grup.

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) per al període 2014-2020 contempla l’operació 16.05.01 sobre Conservació de la biodiversitat i lluita contra espècies invasores. En el marc de la mateixa el DARP va convocar l’any 2015 la selecció d’un grup específic per a l’execució d’un projecte mediambiental de lluita contra el cargol poma i millora de la biodiversitat al delta de l’Ebre.

Així, es va seleccionar el grup integrat pels següents membres:

  • · Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre.
  • · Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre.
  • · Arrossaires del Delta de l’Ebre i Secció de Crèdit, SCCL.
  • · Cambra Arrossera del Montsià i Secció de Crèdit, SCCL.
  • · Associació de Defensa Vegetal de l’Àrròs i altres cultius al Delta de l’Ebre.
  • · Societat Española de Ornitología (Seo Birdlife).
  • · Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Alhora, formen part del grup en representació de l’Administració de la Generalitat, el Parc Natural del delta de l’Ebre, els Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Terres de l’Ebre, Forestal Catalana S.A., i el Servei de Sanitat Vegetal del DARP.

El juliol de 2016 es va signar un primer conveni entre el DARP i el grup ad hoc seleccionat, per a l’atorgament d’una subvenció directa per a l’execució de les actuacions contemplades en la primera Memòria anual 2015-2016 presentada pel grup. L’octubre de 2017 es va signar un segon Conveni, que posteriorment es va complementar amb una addenda de data 1 de desembre. I l’agost de 2018 es va signar el tercer conveni entre ambdues parts.