Importància d’exigir l’etiquetatge sobre l’origen de la carn

nov. 29, 2019 | Notícies

Unió de Pagesos (UP) ha traslladat a les organitzacions de consumidors la necessitat que els seus associats i la ciutadania exigeixin l’etiquetatge de la carn, sobretot pel que fa al país de procedència, per garantir el dret a escollir i per poder diferenciar els productes amb criteris de més qualitat, seguretat i sostenibilitat.

El sindicat agrari va realitzar aquesta demanda en el transcurs d’una reunió del Consell de les persones consumidores de Catalunya, convocada per l’Agència Catalana de Consum (ACC) el 26 de novembre, en la qual hi va participar per exposar a les organitzacions de consumidors la normativa comunitària que obliga a informar sobre l’origen de la carn, des del 2000 per a la de boví i des del 2015 per a la d’oví i de cabrum.

Unió de Pagesos va defensar el producte de proximitat com a garantia de qualitat, ja que segons va dir “ofereix més sostenibilitat, contribueix a l’equilibri territorial perquè dinamitza l’economia de les zones rurals, i permet mantenir la pagesia al territori”.

Així mateix, el sindicat va recordar que els sistema de producció d’aliments a la Unió Europea és el més exigent del món en matèria de benestar animal, en l’ús de medicaments veterinaris i en matèries primeres per a l’alimentació i respecte per al medi ambient. Per contra, les normes de producció d’aliments de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) exigides als productes alimentaris importats és menys exigent i no garanteix els mateixos estàndards de qualitat que els europeus.

Cal assenyalar al respecte que l’Agència Catalana de Consum es va comprometre el 30 de setembre a engegar una campanya d’inspecció sobre l’etiquetatge de la carn de boví, oví i cabrum de cara al 2020, a instàncies d’Unió de Pagesos, per combatre l’alta taxa d’incompliment de la normativa actual per a la identificació d’aquest producte.