La Comissió presenta el pacte verd europeu

des. 12, 2019 | Notícies

La Comissió Europea (CE) ha presentat el pacte verd europeu, un full de ruta per fer sostenible l’economia europea transformant els reptes climàtics i ambientals en oportunitats en tots els àmbits polítics i fent una transició verda justa i integradora per a tothom.

“El pacte verd europeu és la nostra nova estratègia de creixement que ens aportarà molt més d’allò que no ens treu. Aquest pacte mostra el camí per transformar el nostre estil de viure, treballar, produir i consumir i fer que tinguem una millor salut i que les nostres empreses esdevinguin més innovadores. Tothom pot participar en aquesta transició i tothom es pot beneficiar de totes aquestes noves oportunitats. Estem decidits a tenir èxit pel bé d’aquest planeta i de la vida, del patrimoni natural d’Europa, de la biodiversitat, dels nostres boscos i dels nostres mars. Si demostrem que així podem ser sostenibles i competitius, podrem convèncer d’altres països perquè ens acompanyin per aquesta via de progrés”, ha manifestat la nova presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen (a la imatge de dalt).

El pacte verd europeu inclou un full de ruta per impulsar un ús eficient dels recursos que faci evolucionar cap a una economia neta i circular que freni el canvi climàtic, reverteixi la pèrdua de biodiversitat i redueixi la contaminació. A més, també s’hi fa esment de les inversions necessàries i de les eines de finançament de què es disposen i s’explica la manera de garantir una transició verda justa i integradora. Així mateix, abasta tots els sectors de l’economia i, molt especialment, el transport, l’energia, l’agricultura, els edificis o fins i tot indústries com ara la siderúrgica, la del ciment, les TIC, la del tèxtil o la dels productes químics.

Primera legislació europea per combatre el canvi climàtic

Per plasmar en la legislació l’ambició política de ser el primer continent climàticament neutre d’aquí al 2050, la Comissió presentarà en un termini de cent dies la primera legislació europea en matèria de lluita contra el canvi climàtic. A més, també presentarà una estratègia en matèria de biodiversitat amb vista al 2030; una nova estratègia industrial; un pla d’acció sobre economia circular; l’estratègia ‘Del camp a taula’ per fomentar una alimentació sostenible, i tot un seguit de propostes per eliminar la contaminació a tot Europa. Els treballs començaran de seguida perquè es pugiuin atènyer els objectius en matèria d’emissions amb vista al 2030 i establir una via realista per assolir els objectius del 2050.

Els objectius del pacte verd europeu demanaran una inversió molt important. Des de la Comissió Europea calculen que abans no s’arribi al 2030 cada any caldrà invertir 260.000 milions d’euros més del que teníem previst, la qual cosa representa, si fa no fa, l’1,5 % del PIB del 2018. Tot plegat demanarà la mobilització del sector públic i privat i, per tant, en aquest sentit a començaments del 2020 la Comissió Europea presentarà un pla d’inversions sostenibles. Caldrà dedicar com a mínim el 25 % del pressupost a llarg termini de la UE a lluitar contra el canvi climàtic i el Banc europeu d’inversions, el banc climàtic europeu, hi prestarà el suport. A més, perquè el sector privat contribueixi a finançar aquesta transició verda, el 2020 la Comissió presentarà una estratègia de finançament específica.

La lluita contra el canvi climàtic i contra la degradació del medi ambient ha de suposar un esforç comú, però val a dir que no pas totes les regions ni tots els estats membres parteixen del mateix punt. Per això, es crearà un mecanisme de transició justa per ajudar les regions que més depenen d’activitats que demanen un ús intensiu de carboni i els treballadors que més poden patir arran d’aquesta transició facilitant-los accés a programes de reciclatge i noves oportunitats de feina en d’altres nous sectors econòmics.

El mes de març del 2020 la Comissió engegarà una consulta per donar veu i protagonisme als ciutadans en el disseny de les noves mesures, en l’intercanvi d’informació, en la posada en marxa d’activitats de base i en la difusió de bones pràctiques que d’altres puguin seguir. Els reptes mundials que plantegem el canvi climàtic i la degradació del medi ambient demanen una resposta mundial.

La UE continuarà mirant d’incloure els seus objectius i les seves normatives en matèria de medi ambient en els convenis sobre biodiversitat i lluita contra el canvi climàtic de les Nacions Unides i millorant la seva diplomàcia verda. En el marc del G7, el G20, els convenis internacionals i les relacions bilaterals farem tots els possibles per convèncer la resta d’actors internacionals del fet que han d’intensificar els seus esforços. La UE també farà servir la seva política comercial per garantir-ne la sostenibilitat i establir associacions amb els seus veïns dels Balcans i del continent africà tot ajudant-los a dur a terme les seves pròpies transicions.

Per tot això, la Comissió convida el Parlament Europeu i el Consell Europeu a fer seva aquesta ambició pel que fa al futur de l’economia i del medi ambient europeus. La CE explicarà les mesures de