Creix un 14,4% el pressupost del DARP

febr. 4, 2020 | Notícies

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) disposarà aquest any d’un pressupost de 726,3 milions d’euros, fet que significa un augment del 14,4% respecte als comptes del 2017. En relació a l’any 2015, els fons propis augmenten un 26,5%.D’aquest total, 338,6 milions d’euros corresponen a fons propis del Departament; 380,6 milions, a fons europeus, i 7 milions a despesa financera del Capítol 8.

“L’equip republicà va arribar al Departament d’Agricultura el 2016 i es va trobar amb els pressupostos del 2015, els més baixos de la història de la conselleria. L’anterior consellera, Meritxell Serret, va presentar el 2017 uns nous pressupostos, que ja van començar a revertir la tendència negativa dels últims anys, (…) i amb aquests pressupostos seguim revertint la tendència i els fons propis del Departament experimenten un increment d’un 11,4%”, ha afirmat la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, en la compareixença per explicar els comptes a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Parlament de Catalunya.

Els pressupostos incorporen els fons europeus, com ja es va fer el 2017, com a mesura de transparència i perquè respon a les recomanacions que fa la Unió Europea a l’hora de gestionar els recursos públics. A més, com ha destacat la consellera Jordà, “la mesura facilita el seguiment i control que gestionem adequadament tots els recursos que el sector espera, necessita i té previstos”.

Jordà ha remarcat que Agricultura és “un dels departaments amb una estructura territorial més desenvolupada, amb 122 centres de treball distribuïts per tot Catalunya”. Per subratllar tres reptes de país, “lluitar per mitigar el canvi climàtic i adaptar-nos a les seves conseqüències, encarar els reptes de la globalització i donar suport a les properes generacions que es dediquin a l’agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura catalanes”.

Enfortiment del sector agroalimentari

El pressupost destina 74,7M€ a les polítiques per enfortir el sector agroalimentari. “Des del DARP hem dissenyat solucions a curt termini en forma d’ajuts amb l’objectiu immediat de fer front a les crisis de preus, però el més important és que estem impulsant mesures estructurals a mitjà i llarg terminis per tal de poder estructurar l’oferta dels sectors i poder fer-los viables per si mateixos”, ha afirmat Jordà davant la comissió parlamentària.

Així mateix, el pressupost inclou una partida d’1 milió per avançar en els treballs del Consell Català de l’Alimentació, que està elaborant el Pla Estratègic de l’Alimentació a Catalunya, i que ha de culminar amb el Pacte Nacional per a l’Alimentació. Les quatre comissions del Consell estan treballant des del setembre i en unes setmanes està previst començar les 24 sessions de debat i participació al territori i obrir un procés de participació ciutadana en línia, a través del portal del Govern Participa.

Una de les línies destacades del pressupost és la del desenvolupament rural, per enfortir el sector agroramader, i el de la cohesió territorial, per lluitar contra el despoblament. En aquest sentit, són clau els ajuts comunitaris, tant els que s’inscriuen en el marc de la Política Agrària Comuna (PAC) -ajuts directes- com els que s’inscriuen en el marc del Pla de Desenvolupament Rural (joves, competitivitat, agroambientals, zones d’especial dificultat i producció ecològica).

En el marc de la PAC hi ha prevista una partida de 279 milions d’euros, el que suposa un increment del 18% respecte als pressupostos del 2017 (235,8 milions). Els ajuts previstos en el marc del Programa de Desenvolupament Rural per a aquest 2020 sumen 88,1 milions d’euros, el que representa un increment de 24,2 milions respecte al 2017 (37,9%). Els pressupostos preveuen actuacions específiques per a l’equitat de gènere, en el marc de les actuacions del Consell de Dones del món rural i marítim i amb l’elaboració d’un nou Programa de dones del món rural i marítim 2021-2025.

Aposta per la bioeconomia

El conjunt de mesures vinculades a la bioeconomia sumen 33,9 milions d’euros en el pressupost del Departament d’Agricultura. Els pressupostos també destinen 23,3 milions a l’estratègia forestal, amb l’objectiu de definir una política forestal estratègica del país que inclogui l’adaptació i mitigació del canvi climàtic, els riscos naturals -en especial els grans incendis forestals- i la gestió de la biodiversitat.

També cal assenyalar la despesa de 2 milions per implantar el Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes, aprovat aquest 2019 pel Govern.

Impuls al regadiu

Els pressupostos destinen 58,6 milions a infraestructures de regadiu, tal com preveu el Pla d’Infraestructures de Regadiu que va aprovar el Govern fa uns mesos per un import de 460M€, que es distribuiran fins a l’any 2032 i que permetrà, entre altres, acabar el canal Segarra-Garrigues. D’aquesta inversió, 35 milions d’euros s’adreçaran a mesures correctores i compensatòries d’impacte ambiental.

Així mateix, el pressupost incrementa un 10,6% l’aportació anual del Departament d’Agricultura a l’IRTA passant de 13,8 milions a 15,3 milions També s’incrementa un 12% la inversió en les Escoles Agràries passant de 8,3 a 9,3 milions d’euros.

Per últim, cal esmentar que es la primera vegada que el Cos d’Agents Rurals surt en un pressupost amb direcció general pròpia. El Cos té una dotació pressupostària de 30 milions d’euros. Jordà ha destacat que en només dos anys s’ha creat la Direcció General del Cos d’Agents Rurals i s’ha aprovat el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals per al període 2019-2024. L’increment de Capítol 1 és del 13,5% (de 24,4 a 27,7 milions d’euros). Aquest 2019 s’han convocat 35 places de sotsinspector i aquest 2020 es convocaran 50 noves places d’agents rurals.