UP demana protecció de l’espai agrari i del paisatge productiu

febr. 4, 2020 | Notícies

Unió de Pagesos (UP) defensa la protecció de l’espai agrari i una planificació territorial que potenciï el paisatge agrari per tal que aquest també sigui productiu, a la vegada que considera prioritària l’elaboració i aprovació del Pla territorial sectorial agrari de Catalunya, després de l’aprovació de la Llei d’espais agraris el 2019.

Aquesta qüestió és una de les aportacions de la comarca de l’Alt Penedès al XIII Congrés Nacional del sindicat agrari, que tindrà lloc a Falset (Priorat), del 7 al 9 de febrer. Unió de Pagesos també creu que la transició cap a un model energètic basat en les energies renovables requereix una planificació responsable que eviti la concentració d’infraestructures en un espai limitat, i considera que la implantació d’aquestes infraestructures s’ha de dur a terme amb el màxim consens i amb respecte pel territori.

En aquest sentit, dona suport a un model per al desenvolupament d’aquestes energies basat en instal.lacions de dimensió més petita, amb la implicació de la gent del territori mitjançant el finançament local i inversions de la ciutadania, que prioritzi la instal.lació de plaques solars, preferentment en els sostres de les edificacions existents i en zones urbanitzades, i que en cap cas ocupi els espais d’alt valor agrari, especialment les zones dinàmiques agràries. Per a UP, l’estratègia d’implantació de les energies renovables també ha d’incloure la biomassa forestal en el mateix nivell i la mateixa intensitat que les energies solar i eòlica.

El sindicat ha recordat que no comparteix el model de concentració de parcs solars i eòlics en sòl no urbanitzable promogut per les grans empreses energètiques, ja que comporta pèrdua d’espai agrari, un impacte ambiental i paisatgístic considerable i crea perjudicis a les explotacions amb afectacions a parcel.les, camins rurals, sistemes de reg, servituds de les línies d’evacuació no soterrades, enderrocs de murs de pedra seca, etc.

El XIII Congrés d’Unió de Pagesos, amb el lema ‘Fem pinya per una pagesia forta’, debatrà a Falset tres ponències: propostes agràries, organització i estatuts, i 132 delegats sindicals d’arreu del país definiran les línies estratègiques per als pròxims anys i, a més, renovarà les responsabilitats a la Comissió Permanent Nacional.