Es preveu una baixada de la collita de la poma d’un 16% i de la pera d’un 7% a Catalunya

jul. 24, 2020 | Notícies

Les previsions de collita de poma i pera a Catalunya per a aquest 2020 s’apunten inferiors a l’any anterior, en un 16% i en un 7%, respectivament. Aquestes dades han estat presentades telemàticament, pel director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Carmel Mòdol, juntament amb el director general i amb el president del Comitè de fruita de llavor de l’Associació empresarial de la Fruita de Catalunya (Afrucat), Manel Simon i Joan Serentill, respectivament.

Així, quant a poma, es preveu un descens del 16% de la producció a Catalunya per a la propera campanya, amb una collita esperada de 266.230 tones. Totes les varietats baixen però destaquen, per grups, la poma Granny Smith amb undescens del 28% (25.040 t), les vermelles baixen un 21% (14.420), les Golden disminueixen un 17% (130.950 t). Lleida collirà un 16% menys de pomes que l’any passat (189.360t), Girona un 14% menys (74.760 t), Tarragona un 3% menys (1.150 t), i Barcelona disminuiria un 1 % (960 t).

La disminució de la producció d’enguany es deu bàsicament a les gelades i pluges de la primavera que han afectat el quallat i la floració. També la pedra del 3 de juny ha danyat 1.450 hectàrees de fruita de llavor en general. La superfície productiva disminueix un 2,2% a Lleida (6.169 ha) i augmenta un 2,8% a Girona (2.356 ha). Es preveu un avançament de la collita de 5-10 dies a respecte a la de la campanya 2019. Val a dir també que la regió productora de Girona enguany podria collir el 28% dels quilos de Catalunya, mentre que Lleida en concentraria el 71%.

Respecte a la pera, es preveu un descens del 7% de la producció a Catalunya per a la propera campanya, amb una collita esperada de 130.990 tones. Totes les varietats baixen, però destaquen l’Ercolini, amb un descens del 21% (4.200t), i les peres Williams i Barlet amb un descens de l’11% (16.490t). La varietat més produïda, la pera Conference, baixa un 6% (68.290t).

Per demarcacions, la tendència és desigual, Lleida colliria un 7% menys de peres que l’any passat (130.990 t), Girona un 5% més (3.340 t), Tarragona un 14% menys (630 t), i Barcelona puja un 2 % (390 t).

Com en el cas de la poma, les gelades durant la primavera i la pluja, han afectat de manera molt important la producció i també la tempesta de pedra del dia 3 de juny va malmetre part de la collita amb danys molt variables segons el municipi.

La superfície productiva (8.705 ha) disminueix un 3% respecte al 2019 a Lleida i augmenta un 3% a Girona (182 ha). Es preveu un avançament de la collita d’entre 5 i 15 dies respecte l’any passat; i s’espera un bon nivell de russeting en la pera Conference.