Sis de cada deu catalans han consumit alguna vegada aliments ecològics certificats

jul. 31, 2020 | Notícies

Més del 60% de la població catalana consumeix productes ecològics, tot i que amb una freqüència molt diferenciada. Un 47% ho fa més d’un cop al mes, mentre que els consumidors que ho fan setmanalment ja arriben al 34%. Aquestes dades figuren en el Baròmetre de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics, realitzat a partir de 1.600 entrevistes efectuades a la població catalana durant el mes de febrer d’enguany, publicat pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

Cal assenayalar que les persones que consumeixen a diari també pugen des de l’anterior baròmetre, i ara gairebé arriben al 8%. Així doncs, en aquesta ocasió l’augment del consum dels aliments ecològics afecta totes les franges de consum, des de les persones que entren de nou a consumir productes ecològics fins a les que ja en consumien, que van incrementant la seva intensitat de consum, és a dir, es van fidelitzant cada cop més.

Els compradors de productes ecològics destinen cada cop més import a la compra d’aquest tipus de productes, percentatge que se situa en el 34% de la despesa total en productes alimentaris. La pràctica totalitat dels consumidors d’aliments ecològics enquestats tenen la intenció de seguir consumint aquest tipus de productes en els propers mesos, mentre que un 33% dels consumidors actuals manifesten la intenció d’incrementar el seu consum, especialment de verdures i llegums, carn, i fruita.

Seguint la tendència dels darrers anys, l’estudi mostra la importància que té l’origen local dels productes, un factor cada cop més valorat i demandat pels consumidors ecològics. Gairebé la meitat dels compradors habituals d’aliments ecològics, si no troben un producte ecològic d’origen català, prefereixen comprar-lo d’origen català no ecològic, abans que ecològic procedent d’un altre lloc. En aquest sentit, encara hi ha un 54% de les persones que coneixen els productes ecològics que creuen erròniament que aquests són sempre aliments de temporada i venuts a prop d’on es produeixen, tot i que aquest percentatge va a la baixa.

Aliments ecològics en menjadors públics

La introducció d’aliments ecològics en menjadors públics és una qüestió que interessa cada cop més els consumidors, i en aquesta ocasió hi ha un 91% dels enquestats que consideren interessant que s’ofereixi aquesta possibilitat, un 77% del quals estaria disposat a pagar de més per aquest servei. En concret, pel que fa als menjadors escolars, el 70% de pares amb fills/es que l’utilitzen estarien disposats a pagar més per a què els seus fills/es consumissin a l’escola aliments ecològics, dels que un 12% afirma que ja els incorpora. Així mateix, el 40,7% afirmen que els seus fills/es els han parlat dels aliments ecològics arran d’alguna activitat escolar que han fet.

Com en totes les edicions que s’han fet d’aquest estudi, la principal raó per a comprar aliments ecològics segueix sent, amb diferència, la salut, tot i que enguany destaca el fort creixement de les persones que afirmen consumir-ne per raons mediambientals. La pràctica totalitat dels compradors també manifesta que hi ha un sobrepreu respecte els aliments no ecològics. Segons el tipus de productes, els consumidors creuen que paguen entre un 20 i un 33% més pels productes ecològics.

El 41% de la població afirma comprar aliments ecològics, un percentatge que està directament relacionat amb el nivell d’estudis. El 52% de persones amb estudis universitaris afirma comprar-ne, en canvi en el cas de persones sense estudis el percentatge baixa fins el 12%.

Pel que fa als aliments ecològics més consumits, segueixen sent, com en altres ocasions, la verdura/llegums (en consumeixen el 77% dels consumidors d’aliments ecològics), els ous (72%), i la fruita (70%). Tot seguit venen la llet i els derivats làctics (59%), la carn (50%), el pa, cereals i pasta (48%), i l’oli ecològic (32%).

El principal lloc de compra dels productes ecològics segueix sent les botigues especialitzades en productes ecològics (47%), mantenint la seva posició, tot i que en aquesta ocasió la compra en hipermercats, supermercats i grans superfícies arriba pràcticament al mateix nivell, pujant 12 punts des de l’any 2015. La resta d’opcions va lleugerament a la baixa.

El Baròmetre de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics 2020 té com a objectiu quantificar i qualificar el coneixement i els hàbits de consum d’aliments ecològics dels consumidors catalans i mesurar la seva evolució. Aquesta és la sisena onada del Baròmetre, després de les realitzades els anys 2008, 2009, 2010, 2012 i 2015.