La renda agrària catalana creix un 5,4% el 2019 respecte el 2018

set. 14, 2020 | Notícies

La renda rgrària de Catalunya va registrar el 2019 un increment respecte a la de 2018, en concret del 5,44%, en situar-se en 1.971,7 milions d’euros (a preus corrents), segons l’estimació del Servei d’Estadístiques i Preus Agroalimentaris del Gabinet Tècnic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat (autor del gràfic sobre l’evolució de la renda agrari).

A nivell de renda agrària real (deflactada), la xifra assolida el 2019 és de 1.734,7 milions d’euros, incrementant una vegada més respecte de l’any anterior (3,62%). La renda agrària a preus corrents es mesura amb els preus de cada any; en canvi, la renda agrària real es mesura amb els preus d’un any de referència (any base 2006). D’aquesta manera, la renda agrària real no incorpora les variacions del nivell general de preus. Per a calcular la renda agrària real, s’utilitza el deflactor del PIB, proporcionat per l’Idescat.

L’increment del 5,44% de la renda agrària és degut, principalment, als preus dels productes ramaders, en concret als del sector porcí (+18,65%), que van ser molt favorables durant l’any 2019. En canvi, la quantitat física, tant de la producció ramadera com agrícola va disminuir lleugerament en un 5,15% i un 1%, respectivament. Els preus del sector agrícola tampoc no van ajudar (-3,95%). En valor econòmic, l’augment de preus del porcí va suposar una injecció al sector ramader de 234,76 M€.

Pel que fa als sectors agrícoles, la disminució generalitzada ha estat d’un -4,91% en valor. El sector dels cereals (-66,27M€) i l’oli d’oliva (-38,93M€) han sofert un descens de la producció física d’un -20,93% i un -39,81%, respectivament, que en el cas de l’oli d’oliva, a més, ha vingut acompanyada també de la disminució dels preus (-25,72%). Aquesta disminució dels preus també es dóna en el raïm (-28,38%) i el vi i el most (-16,34%). Els sectors agrícoles que augmenten respecte a l’any anterior han estat la fruita seca (+24,76M€), les plantes farratgeres (+23,76M€) i les hortalisses (+22,21M€), en aquest cas deguda principalment a l’increment dels preus d’aquests sectors, on, en el cas de la fruita seca, també s’hi suma un augment de la producció física respecte a l’any anterior.

Finalment, cal assenyalar que els consums intermedis (davallada de la despesa en la quantitat física dels aliments per a bestiar) i el valor de les subvencions també van ser favorables, fent tot plegat que l’any 2019 hagi estat un any positiu pel que fa a la renda agrària.