JARC afirma que una explotació lletera mitjana a Catalunya perd 1.105 € al mes

set. 23, 2020 | Notícies

La sectorial del Boví de Llet de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha denunciat l’agreujament de la situació que pateix el sector productor lacti català, que es veu forçat a vendre la llet per sota del cost de producció. Una granja mitjana catalana ha perdut el gener de 2020 un total de 703,2 € més al mes del que perdia mensualment el mateix mes del 2019, segons ha pogut calcular l’entitat amb les dades publicades per la Generalitat.

Davant d’aquesta situació l’organització agrària ha sol·licitat al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) que concreti els terminis i l’estat de la tramitació del Pla de Suport del sector lacti català, que va anunciar fa gairebé un any, en diverses reunions mantingudes amb l’entitat.

També ha demanat que el DARP faciliti Informació sobre les modificacions previstes al Decret d’Ordenació Ramadera que afecten les explotacions lleteres, relatives a la limitació de volums, bioseguretat, entre altres, i que preocupen al sector.

Així mateix, ha instat al Departament d’Agricultura a defensar i fer totes les gestions necessàries perquè l’Observatori de Preus de la Llet sigui l’organisme oficial de referència a Catalunya. Es tracta d’evitar la indefensió en la qual es troben en l’actualitat els productors, a l’hora de signar contractes. Des de l’entrada en vigor d’aquesta nova legislació, els contractes han d’incloure obligatòriament el cost de producció, per evitar abusos. Suposadament aquests canvis legals havien de servir per a un repartiment més equitatiu dels beneficis entre les diferents baules de la cadena.

La realitat demostra que si les Administracions no designen els organismes oficials que han d’establir els costos de producció a tenir en compte a l’hora de referenciar el preu en els contractes, la mesura resulta ineficaç per als productors de llet, segons ha afirma JARC.

Càlcul de rendibilitat d’explotacions lleteres a Catalunya (gener de 2020)

Explotació Mitjana catalana:

181 vaques

147.375 litres / mes

Dades gestió per a una explotació mitjana

  • Preu mitjà de la llet gener 2020: 32,62 cèntims euro/litre. És a dir 0,3262 euros litre.
  • Ingressos totals (tenint en compte tots els ingressos, venda de vedell, etc.): 40,03 cèntims €/litre.
  • Cost mitjà producció: 40,78 cèntims €/litre. (tenint en compte tots els costos)
  • Llindar de rendibilitat: 33,37 cèntims €/litre

Preu de la llet – llindar de rendibilitat: 0,3262 – 0,3337 = – 0,0075 € inferior per litre, o 7,50 € cada 1.000 litres (de pèrdua).

Per a una explotació mitjana catalana

147.375 litres al mes x 0,0075 € = 1.105 € / mes de pèrdua

Font: Càlculs realitzats amb dades publicades per la Generalitat de Catalunya