El Premi del Llibre Agrari recau en una obra centrada en la producció de l’alfals

set. 25, 2020 | Notícies

La Llotja de Lleida ha acollitdivendres 25 de setembre el lliuramentdel 49è Premi del Llibre Agrari i del 5è Premi de l’Article Tècnic Agrari, organitzats en el marc de la Fira Agrària de Sant Miquel i l’Eurofruit. ‘La alfalfa. Agronomía y utilización’, editada per Jaume Lloveras, Ignacio Delgado i Cristina Chocarro, ha guanyat elPremi del Llibre Agrari, mentre que el treballAprenent de formatger: estudi de la influència del tipus de quall en l’elaboració de formatges amb llet de cabra de Can Pauet’,de Clàudia Alcañiz,s’ha endut el de l’Article Tècnic Agrari. Fotos: Fira de Lleida

Han recollit els premis els tres editors del llibre guanyador, mentre que com a representant de l’article tècnic ho ha fet Montse Nadal, membre del Comitè de Redacció delsQuaderns Agrarisde la Institució Catalana d’Estudis Agraris.

‘La alfalfa. Agronomía y utilización’, llibre publicat conjuntament per la Universitat de Lleida (UdL) i el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, és un ampli compendi de les tècniques de producció de l’alfals, escrit per especialistes de cadascuna de matèries exposades en l’obra i que són abordades seguint el cicle del cultiu, des de la descripció varietal a les tècniques culturals, el maneig de les plagues, la industrialització del producte i la comercialització. Hi participen 13 autors, investigadors o tècnics, amb llarga experiència i que han disposat de la col·laboració dels experts de les grans empreses productores ubicades a les comarques que envolten Lleida.

Gran part del coneixement plasmat en el llibre procedeix de les experiències dirigides pels propis autors, finançades tant per recursos R+D públics com per contractes subscrits amb el sector privat. Es tracta doncs d’una obra viva, innovadora, que amplia i actualitza l’escassa literatura que en llengua castellana s’ha dedicat a aquest cultiu.

Segons el Jurat, “és un treball del tot necessari, adreçat a productors, assessors, tècnics especialistes i, per descomptat, a universitaris i alumnes que segueixen estudis de formació agrària. En síntesi, es tracta d’una obra molt oportuna i, per tant, útil per a un ampli ventall de lectors, que propiciarà la incorporació dels avenços mes recents a la activitat empresarial”.

El cultiu de l’alfals, també dit aufals a Lleida i userda a Girona, ocupa 30 milions d’hectàrees al món, destacant en la seva producció els EEUU, seguits de la Xina, el Canadà, l’Argentina, Austràlia i Rússia. A la UE es dediquen prop de 2 milions d’hectàrees, amb Itàlia, França i Espanya al capdavant. A la depressió de L’Ebre hi ha 100.000 hectàrees regades, representant el 60% de la superfície regada que a Espanya es dedica al cultiu. La producció es destina a l’alimentació animal i bona part s’envia a països tercers, altament deficitaris en aliments pel bestiar.

Pel que fa a l’article tècnic, ‘Aprenent de formatger: estudi de la influència del tipus de quall en l’elaboració de formatges amb llet de cabra de Can Pauet’, obra de Clàudia Alcañiz, alumna de l’Institut de Santa Coloma de Farners i publicat el desembre de l’any 2019 al número 47 de la sèrieQuaderns Agrarisde la Institució Catalana d’Estudis Agraris, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.

L’autora aborda la influència del tipus de quall utilitzat en l’elaboració de formatge de cabra sobre la qualitat del producte final. Amb aquest objectiu, realitza una experiència comparativa entre un quall d’origen animal, un segon d’origen vegetal i tercer de vegetal obtingut artesanalment. Els treballs són realitzats a l’explotació de Can Pauet, situada a Jafre (Baix Empordà). L’assaig permet diferenciar clarament els efectes del tipus de quall i constatar, en el seu cas, que els qualls industrials són més eficaços en l’obtenció de formatge de cabra.

Amb la seva decisió, el Jurat ha volgut posar en relleu “la cura i rigor del treball realitzat per l’autora i, alhora, incentivar altres autors novells a endinsar-se en l’estudi i el coneixement empíric directe de la producció i la transformació d’aliments”.

Trenta-una obres presentades

Un total de trenta-una obres han optat al 49è Premi del Llibre Agrari i el 5è Premi de l’Article Tècnic Agrari. El premi atorgat al guanyador de la convocatòria del Llibre Agrari, al qual s’han presentat 17 treballs, és de 3.000 euros, mentre que l’Article Tècnic agrari, al qual han concorregut 14 escrits, té un premi de 1.000 euros.

Les obres que concorren a ambdós guardons inclouen una gran varietat de temes agrícoles, ramaders i forestals d’ampli interès. Així, les presentades al Premi del Llibre Agrari estan centrades en els àmbits de l’horta, el cooperativisme, el regadiu, els tractors, la citricultura, la poda en les especies ornamentals, les construccions sostenibles, la lluita contra les plagues, l’ordenació forestal, l’edafologia, l’olivera i els olis de qualitat, l’alfals, l’atzavara, la viticultura i el canvi climàtic, la sanitat vegetal i la sanitat animal en l’àmbit oví i caprí.

Quan a l’Article Tècnic Agrari, les obres se centren en la Intel·ligència Artificial aplicada a l’agricultura, l’economia i la política agrària, la història agrària, el patrimoni cultural i l’espai rural, les races i l’etnologia animal, la sostenibilitat agrària, la crioconcentració en la indústria alimentària i l’engreix porcí, entre altres.

Els dos guardons tenen l’objectiu de reconèixer les obres o els articles publicats en format imprès o digital que suposin una aportació remarcable dins el sector agroalimentari o l’àmbit rural i, alhora, estimular la creació de nous treballs de caràcter científic, tècnic o divulgatiu que permetin incrementar la literatura destinada als sectors esmentats.

El Jurat ha estat presidit per Carlos Estarán, enginyer agrònom, exercint com a vocals Carmen López, presidenta de la Junta del Col·legi de Veterinaris de Lleida; Josep Torra, veterinari; Isabel Perea, presidenta de la demarcació de Lleida del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals; Francesc Clarisó, enginyer tècnic agrícola; Carles Bernat, enginyer tècnic agrícola, i Juan Antonio Martín, enginyer agrònom. Ha actuat com a secretari Santiago Planas, enginyer agrònom.

La present edició del Premi del Llibre Agrari i de l’Article Tècnic Agrari ha estat convocada per Fira de Lleida conjuntament amb el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida, el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya i l’entitat Caixabank, i el seu lliurament ha estat un dels pocs actes presencials del certamen lleidatà, que degut a la Covid-19 s’ha fet en format digital majoritàriament.

La 66a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel i la 35a edició d’Eurofruit té lloc del 24 al 27 de setembre.