Les Terres de l’Ebre cultivaran kiwi

des. 1, 2020 | Notícies

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, ha anunciat que, per diversificar els cultius de les Terres de l’Ebre, es posarà en marxa una prova pilot de plantació de kiwi. Foto: DARP

La introducció de plantacions de kiwi a la zona és una de les propostes del Pla de diversificació de cultius que promou el Departament d’Agricultura (DARP) per fer front al virus de la sharka, que ha originat danys molt greus als fruiters de pinyol. L’erradicació no ha estat possible a la Ribera d’Ebre, tot i l’important esforç realitzat, perquè es propaga amb molta facilitat. La conselleria ha indemnitzat els agricultors per la destrucció obligatòria de plantacions amb un import total de 7,6 MEUR.

A més de les indemnitzacions per arrencada, des de l’any 2018, el DARP atorga ajuts a la diversificació de cultius a les parcel·les on s’ha obligat a arrencar i destruir plantacions de presseguers i nectariners afectats pel virus de la sharka. En aquedst sentit, ha donat ajuts per valor de 135.000 euros per plantar cultius alternatius al préssec i la nectarina. Enguany, s’hi han acollit 19 agricultors.

Es tracta d’una prova pilot que permetrà identificar una sèrie de parcel·les amb diferents tipologies de sòls i característiques climàtiques diverses situades a la Ribera d’Ebre. Aquests camps experimentals hauran de servir per valorar si realment és viable el cultiu del kiwi en aquesta comarca, amb quines varietats i quins problemes s’hi observen. Serà un banc de proves obert a la visita i consulta dels agricultors que hi estiguin interessats. Segons alguns experts, la climatologia i el tipus de sòl serien molt favorables, però es vol entrar en una fase de prova pilot abans de generalitzar el cultiu.

Un estudi d’anàlisi de mercat d’alternatives productives per a la diversificació de cultius del sector de la fruita dolça a la Ribera d’Ebre conclou que cirera, kiwi i ametlla serien tres dels cultius amb més possibilitats d’èxit comercial. El Departament d’Agricultura s’encarrega de donar suport en la part de la implantació i l’assessorament del cultiu. El kiwi és un mercat d’alt creixement durant els últims anys i Catalunya n’és una gran consumidora.

Entre els anys 2018 i 2020, s’han plantat 90 hectàrees amb els nous cultius alternatius al presseguer i el nectariner. Des de l’olivera fins a la carxofa, amb un important esforç per part del Departament per ajudar els agricultors afectats.

Aquest Pla de diversificació de cultius s’emmarca en els 10 projectes transformadorsque té en marxa el Departament d’Agricultura inclosos en el Pla de reactivació econòmica i protecció social en l’àmbit de la Comissió per a l’Elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social com a conseqüència de la crisi de la Covid-19. La diversificació de cultius s’identifica en l’àmbit de les noves oportunitats de negoci. Així amb iniciatives innovadores es vol donar resposta als reptes del sector agroalimentari per a impulsar l’activitat econòmica al medi rural i marí per tal de generar una ocupació estable i de qualitat de forma sostenible.