S’incrementen les mesures de bioseguretat de les explotacions d’aviram

des. 25, 2020 | Notícies

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca (DARP) de la Generalitat està aplicant, des de fa setmanes, mesures de control per evitar la introducció del virus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) a Catalunya i, que en cas d’aparició d’algun cas, se’n pugui fer una detecció ràpida que permeti la seva eradicació. Foto: DARP

Les mesures per prevenir aquesta malaltia es van començar a dur a terme a partir de la detecció, durant els últims mesos, d’influença aviària a diferents països europeus (Alemanya, Països Baixos, Dinamarca, Regne Unit, Irlanda, Suècia, Eslovènia, Itàlia, Croàcia, Bèlgica i França). El passat 27 de novembre es va notificar també la detecció d’una au salvatge positiva d’Influència aviaria a Cantàbria, d’una soca que no afecta a l’esser humà, i que no es transmet ni pel consum de carn d’aus ni d’ous.

Les actuacions de prevenció endegades pel DARP són:

  • Realització de visites de control sanitari periòdiques a explotacions d’aus de corral comercials i d’autoconsumper tal de supervisar les mesures de protecció i bioseguretat de les granges per evitar el contacte amb aus salvatges i altres aus no controlades. Aquestes visites les realitzen els Serveis Veterinaris Oficials del DARP i el Cos d’Agents Rurals. La unitat d’epidemiologia del CReSA ha elaborat un anàlisi de risc per tal de prioritzar aquestes visites d’acord amb la puntuació de risc de les explotacions.
  • Comunicació als Ajuntamentsper tal d’informar-los sobre la situació de la Influència Aviar i de les mesures adoptades de protecció per a que en facin divulgació i informin als particulars que tinguin aus de corral per autoconsum s’adrecin a l’Oficina Comarcal del DARP corresponent, per tal d’informar de la seva ubicació.
  • S’ha revocat l’autorització de l’ús de reclams de caça fins a nou avís, d’acord amb les condicions d’autorització del Programa d’autorització i vigilància de les aus utilitzades com a reclams de caça d’aus aquàtiques (enzes) del DARP.
  • Comunicacions a la Federació d’Avicultura de Catalunya (FAC) i al Centre de Sanitat Avícola de Catalunya i l’Aragó (CESAC), perquè facindivulgació al sector sobre la situació de la IAAP a Europa; i demanar que s’extremin les mesures de bioseguretat a les explotacions avícoles i que davant qualsevol sospita de la malaltia, es comuniqui als Serveis Veterinaris Oficials.
  • Amb la col·laboració del Cos d’Agents Rurals i els Centres de Recuperació de Fauna Salvatge de Catalunya, que depenen del Departament de Territori i Sostenibilitat, s’hareforçat la vigilància passiva en aus salvatges, que permetrà una detecció precoç en cas d’entrada de la malaltia a Catalunya.

Paral·lelament, el passat 18 de desembre, es va publicar una Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per reforçar aquestes mesures preventives, donat que l’afectació a països del nord d’Europa és molt gran i ens trobem en període migratori d’aus salvatges de nord a sud. Entre les mesures que es publiquen a la Resolució destaca la de confinar totes les aus de producció o autoconsum fins al 15 de febrer i que les explotacions ramaderes d’aus camperes o ecològiques poden comercialitzar els productes amb la referència concreta al sistema de cria que es produeix a l’explotació (campers o ecològics) durant el període de restricció.

L’aprovació del confinament de les aus, s’ha fet a petició de la Federació Avícola Catalana (FAC), que representa més del 80% dels productors d’aviram i ous de Catalunya.