Confirmada la presència d’influença aviària en aus al Parc dels Aiguamolls

gen. 22, 2021 | Notícies

El Laboratori Central de Veterinària d’Algete ha confirmat la detecció del virus de la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP), H5N8, en tres cigonyes (Ciconia ciconia) i una oca salvatge (Anser anser) trobades mortes al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (Castelló d’Empuries). Foto: DARP

Les quatre aus van ser localitzades pel Agents Rurals el 5 i l’11 de gener a l’esmentat Parc Natural, fruit del reforç de la vigilància passiva en aus salvatges del Programa de vigilància de la influença aviària a Catalunya. Les aus van ser traslladades al Centre de Recuperació de Fauna del Parc Natural on se’n van prendre mostres que es van analitzar en primer lloc al Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA – CReSA) i posteriorment al LCV d’Algete per a la seva confirmació.

La notificació d’IAAP H5N8 en aus salvatges no implica modificacions en l’estatus sanitari del país respecte de la influença aviària (IA), per la qual cosa tot el territori de Catalunya manté l’estatus de lliure d’influença aviària i els països membres de l’OIE no poden imposar restriccions al comerç de les aus de corral i els seus productes.

Cal destacar que la detecció del subtipus d’IAAP H5N8 no es considera que impliqui un risc per a la salut pública, ja que els estudis genètics basats en l’anàlisi de les seqüències del virus complet mostren que es tracta d’un virus aviari sense afinitat específica amb els humans. Així, es pot consumir amb seguretat carn d’origen aviari, ous o productes derivats, ja que no hi ha indicis que suggereixin que el virus de la influença aviària pugui ser transmès als humans a través del consum d’aquests productes.

De novembre de 2020 fins a gener de 2021, s’han notificat a Europa 1.116 focus d’IAAP. D’aquests, 287 s’han declarat en explotacions d’aus de corral i 829 en aus salvatges. Majoritàriament, els focus d’IAAP notificats a Europa pertanyen al subtipus H5N8. A França, on la situació i evolució de la IAAP preocupa especialment per la seva proximitat, s’han notificat des de novembre de 2020 182 focus, 173 en exploracions d’aus de corral i 9 en aus salvatges.

Fruit de la situació de la IAAP a Europa, des de començaments de novembre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha aplicat mesures per prevenir la introducció de la malaltia a Catalunya.

Intensificació de les mesures de bioseguretat

El DARP va aplicar des de novembre mesures de control per evitar la introducció del virus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) a Catalunya i, que en cas d’aparició d’algun cas, se’n pugui fer una detecció ràpida que permeti la seva eradicació. Així, el 18 de desembre de 2020, a petició del Departament d’Agricultura, es va publicar al DOGC la ResolucióARP/3320/2020de 15 de desembre, per la qual s’adoptaven mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya. Aquesta resolució va fer extensives les mesures de bioseguretat establertes als municipis ubicats en zones d’especial risc a totes les explotacions d’aus de corral del territori de Catalunya fins el proper 15 de febrer.

La finalitat d’aquestes mesures, entre les quals la prohibició del manteniment d’aus de corral a l’aire lliure, és evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus salvatges per prevenir la introducció de la influença aviària a les explotacions avícoles, la qual cosa suposaria greus repercussions tant per a la salut animal com econòmiques per al sector avícola.

La detecció del serotip H5N8 no implica l’adopció d’altres mesures sanitàries que les exposades. No obstant, com a mesura de precaució, s’ha incrementat la vigilància en les explotacions de la zona per comprovar les mesures de bioseguretat i l’estatus sanitari de les aus.