Convocats els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació

abr. 11, 2021 | Notícies

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) per al2021, tal com ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Les bases reguladores dels ajuts es van publicar el 26 de març a l’Ordre ARP/69/2021, de 23 de març. Foto: DARP

Aquests ajuts s’emmarquen en el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), i tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L’import total previst per aquesta convocatòria és superior als 81,83 milions d’euros. D’aquest import, el DARP destina 36,98 milions d’euros distribuïts en 25.000 EUR per a l’anualitat 2021, 15,30 MEUR per a l’anualitat 2022, 18,24 MEUR per a l’anualitat 2023 i 3,42 MEUR per a l’anualitat 2025.També es preveu la possibilitat d’incorporació de fons estatals (MAPA) a la convocatòria.

Les línies d’ajut associades al CGE en aquesta convocatòria 2021 són:

Competitivitat:

 • Primera instal•lació de joves agricultors i agricultores.
 • Millora de la competitivitat de les explotacions agràries.
 • Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries.
 • Diversificació agrària.

Sostenibilitat:

 • Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.
 • Pràctiques agroambientals

Convocatòria per a nous beneficiaris:

 • Millora dels hàbitats esteparis de la Xarxa Natura 2000.
 • Biodiversitat cultivada

Només renovació de compromisos i pròrroga voluntària de compromisos:

 • Gestió de zones humides
 • Gestió i recuperació de prats de dall(excepte l’actuació de ressembra voluntària i l’actuació de recuperació de pastures que no podran acollir-se a pròrroga) .
 • Conservació de races autòctones

Només pròrroga voluntària de compromisos

 • Apicultura per a la millora de la biodiversitat
 • Sistemes alternatius a la lluita química (excepte l’actuació de solarització que no podrà acollir-se a pròrroga)
 • Producció integrada
 • Agricultura ecològica: renovació iobertaper a nous sol·licitants
 • Foment de la ramaderia ecològica: renovació iobertaper a nous sol·licitants

En els ajuts a la competitivitat, continua essent unamesura prioritària la instal·lació de joves empresaris agraris. A més a més, el DARP per reforçar la instal·lació de joves empresaris agraris disposa deEl Planter, l’oficina virtual a RuralCatdedicada als joves que s’incorporen a l’activitat agrària i amb una atenció especial pels que no tenen experiència prèvia en el sector, així com unobservatori de jovesper veure l’evolució dels perfils dels joves que s’han incorporat a l’activitat agrària des de l’any 2015.

Pel que fa als ajuts a la sostenibilitat, de lesmesuresagroambientalscal destacar la pròrroga voluntària de compromisos als beneficiaris que havien finalitzat els 5 anys, en les mesures de zones humides, prats de dall, races autòctones, apicultura, lluita química, i producció integrada. Les línies de millora d’hàbitats esteparis en XN 2000, Biodiversitat cultivada, agricultura i ramaderia ecològica estan obertesper a nous sol·licitants.Per l’ajut a lacompensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiqueses manté, d’acord amb la nova normativa comunitària, el règim transitori de les superfícies que deixen la qualificació de zones amb limitacions naturals significatives, i podran ser auxiliades fins el 2022 amb una prima de 25 euros/ha.

Així mateix, la convocatòria preveu recursos addicionals de l’Instrument de Recuperació de la Unió Europea (FEADER – IRUE) del Next Generation, per tal de fer front a les repercussions en el sector agrícola i rural de la crisi del COVID-19, per un import total de 16.950.456,96 euros. L’IRUE té l’objectiu de finançar mesures que facilitin una recuperació econòmica resilient, sostenible i digital, amb consonància amb els compromisos mediambientals i climàtics de la UE i amb les noves ambicions establertes en el Pacte Verd Europeu. Així, una part del fons addicionals que IRUE posa a disposició en el PDR de Catalunya, es destinaran a donar suport a inversions que mitiguin el canvi climàtic en l’àmbit de l’explotació agrària.