Finalitza amb èxit un projecte europeu d’impuls de la venda de proximitat

març 30, 2021 | Notícies

El director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura (DARP), Carmel Mòdol, ha presentat, a Corbins, els resultats del projecte europeu transfronterer Interreg POCTEFA Tr3s Localtitolat ‘Suport al desenvolupament de noves iniciatives de venda de proximitat per consolidar productes locals en entorns rurals’. Foto: DARP

El projecte, que ha comptat amb un pressupost global de 892.000 euros, cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), tha tingut com a socis Catalunya, i les regions de l’Ariège, i dels Pirineus Orientals, i s’ha dut a terme del gener del 2018 al març de 2021. L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

Mòdol ha volgut posar en valor que “els objectius del projecte han estat plenament assolits, mitjançant les 32 iniciatives impulsades a Catalunya, que ha gestionat el 55% del global del projecte, i pel suport que s’ha donat a les 300 empreses d’arreu del territori que comercialitzen amb el segell de Venda de Proximitat. Les principals iniciatives que deixa en funcionament el projecte són el renovat portal web Gastroteca i l’oferta turística ‘Benvinguts a Pagès’ que a partir d’enguany s’estén a tot l’any, i que compartim les tres regions sòcies del projecte”. Així mateix, ha refermat el compromís del DARP a seguir potenciant la venda de proximitat i les cadenes curtes de comercialització.

Els objectius del projecte Interreg POCTEFA Tr3s Local se centren, principalment, a promocionar i sensibilitzar sobre els circuits curts de comercialització; donar suport a la venda directa a les explotacions i mercats locals; augmentar la professionalització de les empreses productores de proximitat; implicar el sector turístic en la promoció dels productes de proximitat; intercanviar coneixement, i experiències entre les regions sòcies. I en concret, l’objectiu a Catalunya ha estat impulsar el segell de Venda de Proximitat, una acreditació regulada pel Decret 24/2013, sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris, actualitzada amb la modificació del Decret 254/2019.

Així, a part d’impulsar la Gastroteca i el ‘Benvingut a Pagès’ tot l’any, les iniciatives adreçades a empreses de Catalunya en el marc d’aquest projecte han estat: l’anàlisi de l’impacte del distintiu de la venda de proximitat; una oferta formativa per a iniciar-se en la venda de proximitat, que aportava coneixements sobre comercialització, màrqueting, costos, i cooperativisme; l’oferiment d’assessoraments personalitzats a empreses productores; l’acompanyament a fires als territoris socis; i diverses jornades, grups de treball i intercanvis de coneixements amb els socis sobre l’acompanyament a iniciatives entorn els productes de proximitat; la publicació de la Guia de restaurants de proximitat i de la Guia d’ús del segell ‘Venda de proximitat; i la sensibilització en l’etapa escolar, mitjançant l’edició d’una càpsula audiovisual 360º per a ser projectada mitjançant la Cúpula Gustum. Aquesta Cúpula forma part del projecte de cooperació Leader anomenat ‘Gustum’, que compta amb el cofinançament del DARP i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

També, entre altres, s’ha produït nombrós material promocional i s’ha editat el Decàleg de la Venda de Proximitat, iniciatives que perduraran ara que s’acaba el projecte, igual com l’impuls i renovació del web Gastroteca, que disposa d’un geolocalitzador de productor/es que venen els seus productes directament al consumidor en qualsevol punt de Catalunya, o el ‘Benvinguts a Pagès tot l’any’, que proporciona una oferta permanent de visites i experiències en explotacions catalanes, les quals els suposen una font d’ingressos més, i que permeten viure el dia a dia dels productors i productores, i conèixer de primera mà com produeixen i elaboren els seus productes. Aquesta darrera iniciativa conviurà amb la ja existent del ‘Benvinguts a Pagès, la Festa’, en què un cap de setmana a l’any una representació dels productors i les productores, restaurants, i allotjaments rurals inscrits ofereixen tot tipus d’activitats divulgatives presencials i virtuals.

Val a dir que les iniciatives desenvolupades en el marc del projecte Interreg POCTEFA Tr3s Local encaixen perfectament en el nou Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC), i que les empreses i productors adherits a la Venda de Proximitat podran dur la marca ‘Catalunya, on el menjar és cultura’. Actualment, hi ha més de 2.700 productors adherits a la Venda de Proximitat a Catalunya, un 26% dels quals són operadors ecològics.