Creix la superfície i la facturació de la producció agrària ecològica a Catalunya

abr. 29, 2021 | Notícies

“En un any marcat per la pandèmia, la producció ecològica a Catalunya continua creixent i diversificant-se, i deixa clar que la transició cap a sistemes alimentaris més sostenibles és una realitat i representa també una enorme oportunitat”. Així ho ha explicat la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, a la roda de premsa en què s’han presentat les dades de producció agrària ecològica a Catalunya 2020. Fotos: DARP

Per la seva banda, el president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), David Torrelles, que ha presentat el detall de les dades, ha destacat que “la producció ecològica ha resistit l’embat de la crisi sanitària, i tanca l’exercici de 2020 amb més operadors ecològics, més superfície certificada, més explotacions ramaderes i més indústria agroalimentària”. Torrelles ha subratllat que “l’alimentació bio es confirma com la gran alternativa sostenible i de futur del món agroalimentari”.

Les dades i els resultats del CCPAE també confirmen aquesta tendència positiva, amb un creixementd’un 15,83%de les facturacions de productes agraris ecològics l’any 2019 (darrer exercici econòmic comptabilitzat) respecte de l’any anterior, que arriben pràcticament als808 M€. Durant l’any 2020, elsoperadors inscrits també s’han incrementat un8,39% respecte de l’any anterior, fins als 4.496. Per tipus d’activitat, destaquen l’augment de productors vegetals, que han crescut un 12,92%; i dels importadors, un 8,2%. Per la seva banda, els elaboradors van créixer un 5,05%; els comercialitzadors, un 3,16%, i els productors ramaders un 2,54%.

En relació amb la superfície de cultius ecològics, en 6 anys s’ha duplicat i aquest 2020 ha crescut un 12% fins a arribar gairebé a 257.000 hectàrees. Aproximadament la meitat d’aquesta superfície és a la província de Lleida, que ha tingut un increment del 18.8% durant l’any 2020. L’augment més important ha estat en la vinya amb un 27,51%, seguit de fruiters (+18,01%) i pastures, prats i farratges (+11,94%). També han crescut força el guaret, l’adob verd i l’erm (+9,48%) i el cultiu de fruita seca (+7,79%).

En ramaderia, l’evolució del sector ecològic fa evident un clar creixement els darrers anys, i l’any 2020 ha tancat amb 1.017 explotacions (+4,74%). Destaquen els creixements a l’apicultura (+20%), el cabrum de llet (+14,29%) i el vaquí de llet (+12,5%). També continuen creixent l’avicultura de carn (+10,53%), l’equí (+9,73%) i el vaquí de carn (+5,12%). El sector ramader majoritari és el vaquí de carn amb més de la meitat de les explotacions.

Pel que fa a lesactivitats agroalimentàries ecològiques, continuen en línia ascendent (+6,49%). Catalunya és la regió amb més operadors transformadors, comercialitzadors i importadors i ha mantingut aquesta posició des dels començaments del desenvolupament del sector ecològic a Espanya. Totes augmenten en general, però destaquen els creixements de l’envasament i etiquetatge de productes alimentaris (+22,5%), l’elaboració i envasament de te i cafè (+13,64%), la comercialització i/o distribució (+10,81%) i l’elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos (+10,37%).

Un nou Pla d’acció

L’any passat va finalitzar el Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya 2015-2020. Per aquest motiu, el Departament d’Agricultura està treballant per obrir unprocés de participacióamb tots els agents sectorials que permeti elaborar un nou Pla alineat amb els objectius del Pacte verd europeu, l’Agenda 2030 i l’estratègia “Del camp a taula”.

La consellera Teresa Jordà ha destacat l’aposta decidida per fer créixer encara més les produccions, el coneixement i el consum dels productes agroalimentaris ecològics, especialment a través d’aquest nou Pla d’acció de la producció agroalimentària ecològica 2021-2027. Aquest Pla coincidirà amb l’aplicació del nou marc normatiu europeu per a la producció i l’etiquetatge dels aliments ecològics i servirà per donar continuïtat al creixement de les produccions i el consum dels aliments ecològics a casa nostra.

Aquest nou Pla mantindrà mesures destinades a promoure el desenvolupament de les produccions, la innovació, la comercialització, el consum i la comunicació. També n’implementarà de noves i preveu implicar altres departaments i administracions per aconseguir una major efectivitat i transversalitat de les actuacions.

Entre aquests projectes del Programa, la consellera ha fet referència a laSetmana Bio per l’Alimentació Ecològicaque el Departament organitza des de l’any 2013. Es tracta d’un esdeveniment que aplega en un programa comú tot un conjunt d’activitats arreu del territori català amb l’objectiu de promoure i donar a conèixer la producció i alimentació ecològiques entre la població.

Fotografia real de compra i consum

El Departament va impulsar tambéel Baròmetre de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics 2020amb l’objectiu de quantificar i qualificar el coneixement i els hàbits de consum d’aliments ecològics dels consumidors catalans i mesurar-ne l’evolució. Els resultats s’obtenen a partir de 1.600 entrevistes telefòniques i són un reflex de la sensibilització social i el canvi d’hàbits creixent de la ciutadania. El 60% de la població catalana consumeix productes ecològics i els qui ho fan setmanalment ja arriben al 34%. Aquest baròmetre, que es va presentar el passat mes d’octubre, ha arribat a la sisena onada i permet d’obtenir una fotografia real de la ciutadania catalana en relació amb la compra i el consum dels productes ecològics.

En la mateixa línia, s’està treballant en l’elaboració del’Observatori del’Agricultura i l’Alimentació Ecològiques,un document que analitza en profunditat l’evolució dels diferents sectors ecològics, detalla el pes del sector ecològic a Catalunya i el compara també amb el sector ecològic espanyol i europeu. L’edició amb les dades de 2020 s’ha publicat avui mateix i es pot trobar al portal web dedicat a la producció ecològica, que n’aplega una gran quantitat d’informació útil.

Pel que fa a la innovació, el Departament d’Agricultura incentiva la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària a fi de poder incloure-hi més projectes. Aquest ajut és de 150.000 € i està adreçat a universitats i centres de recerca de Catalunya amb l’objectiu de contribuir a generar el coneixement necessari sobre tècniques de producció agroalimentària ecològica. Es financen 9 projectes que afavoreixin la reconversió i aportin garanties als operadors que duen a terme aquest tipus de produccions a Catalunya.

Altres mesures per fomentar la producció agrària ecològica són els ajuts que poden sol·licitar els agricultors i ramaders ecològics dins del Programa de desenvolupament rural de Catalunya. Aquest Programa prioritza, entre d’altres, les ajudes a l’agricultura ecològica i al foment de la ramaderia ecològica. Així, a través del’ajut al’agricultura ecològica, es preveu destinar un import total superior als8 M€corresponents a la campanya 2020,mentre que per a l’ajut a laramaderia ecològicaes preveu una quantia total propera als6 M€. També destaca l’ajut destinat a la participació en programes de qualitat dels aliments, gràcies al qual se subvenciona el 100% del cost de les quotes de certificació dels nous agricultors i ramaders ecològics.