El segell ‘Compromís Benestar Certificat’ s’alinea amb les recomanacions UE

jul. 4, 2021 | Notícies

El segell ‘Compromís Benestar Certificat’, impulsat per la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc), està totalment alineat amb les recomanacions de la Plataforma de Benestar Animal de la Unió Europea (UE), que ha subratllat la importància que s’impulsin aquest tipus de segells de forma voluntària i atenent a les característiques de cada producció per donar un nou impuls a les polítiques de benestar animal. Imatge: Interporc

Aquesta Plataforma ha estat impulsada per la pròpia Comissió Europea i la componen 75 representants del sector ramader, ONG, científics, Estats membres, països de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), organitzacions internacionals i l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària .

Cal subratllar que per a l’obtenció del segell cal complir els requisits del Reglament Interporc Animal Welfare Spain (IAWS), que inclou els establerts en les normatives comunitària i nacional, a més d’altres criteris científics que són més exigents en matèries relatives a la salut i sanitat animal, la bioseguretat, l’allotjament dels animals, la seguretat alimentària, la traçabilitat i el medi ambient. Així mateix, preveu 3 sistemes de producció, de manera que representa millor la realitat de les diferents produccions i permet que el consumidor pugui triar entre diferents opcions de benestar animal.

‘Compromís Benestar Certificat’ garanteix al consumidor una traçabilitat completa del camp a la taula -From Farm to Fork- i està certificat per entitats independents en totes les fases productives, de manera que només després de l’auditoria de totes les fases és possible atorgar el segell.

El segell va sorgir l’any 2019 com a iniciativa voluntària del sector porcí espanyol i va ser creat per les principals empreses productores i industrials juntament amb un Comitè Científic d’experts d’alt nivell en benestar animal. A més, va ser consensuat amb entitats de certificació, administració, veterinaris i distribució, i testat i validat per organitzacions de protecció i defensa dels animals.

Els productes amb el segell ‘Compromís Benestar Certificat’ estan a disposició de milions de clients a tot Espanya gràcies a el suport a la iniciativa d’algunes grans cadenes de distribució i de la distribució minorista i especialitzada, ja que són milers de carnisseries les que també els ofereixen. A nivell internacional, tenen presència en cadenes com TESCO o Morrisons.

Etiquetatge voluntari de benestar animal

El subgrup d’etiquetatge de Benestar Animal ha analitzat durant mesos diferents segells i iniciatives dins de la Unió Europea relacionades amb aquesta matèria i ha elevat unes conclusions entre les quals destaca la petició que es fixi un sistema d’etiquetatge voluntari multinivell a la UE que sigui prou flexible com per integrar les iniciatives existents i reflectir la diversitat de la ramaderia comunitària.

El fet que l’etiquetatge sigui multinivell aporta, segons el parer del subgrup, una sèrie d’avantatges, com que ofereix més opcions als consumidors per apostar per un tipus de productes o altres en funció de les seves exigències en benestar animal; contribueix a adoptar pràctiques més elevades de benestar animal per al màxim nombre d’animals possible; o permet acomodar etiquetes i estàndards existents en l’etiquetatge de la UE.

Així mateix, exposa que una etiqueta de benestar animal de la UE s’ha de basar en dades qualitatives i quantitatives fiables i harmonitzats i ha d’incloure tota la fase productiva de l’animal, des que neix fins que es sacrifica. D’aquesta manera, és més transparent que un sistema que limita les seves garanties a una part de la vida de l’animal. I ressalta la utilitat d’un logotip o identitat visual per a consumidors i productors.

Finalment, en les recomanacions, el subgrup sosté que en l’elaboració d’aquests segells i els seus reglaments o normatives han de participar diverses parts interessades, principalment els actors de la cadena de subministrament d’aliments -inclosos ramaders, processadors d’aliments i minoristes-, així com a representants de la societat civil, científics i organitzacions. Font: Interporc