Visió a llarg termini de la Comissió per a les zones rurals

juny 30, 2021 | Notícies

La Comissió Europea (CE) ha presentat el 30 de juny la seva visió a llarg termini per a les zones rurals de la UE, que assenyala els reptes i problemes que aquestes zones han d’afrontar i ressalta algunes de les oportunitats més interessants per a aquestes regions. Foto: I.F.

La visió presentada es basa en previsions, així com en àmplies consultes a la ciutadania i altres interlocutors de les zones rurals, per proposar unPacte rurali unPla d’acció ruralamb l’objectiu de fer que les nostres zones rurals siguin més fortes, resilients i pròsperes, i estiguin connectades.

Si volem reeixir a l’hora de fer front als grans reptes i tendències provocats per la globalització, la urbanització i l’envelliment de la població, i si volem aprofitar els avantatges de les transicions verda i digital, calen plantejaments i mesures adaptats localment que tinguin en compte la diversitat dels territoris de la UE, les seves necessitats específiques i els seus punts forts relatius.

La població de les zones rurals d’arreu de la UE és, en general, més envellida que la de les zones urbanes i començarà a decréixer durant la dècada vinent. Si a això hi sumem la manca de connectivitat, el subdesenvolupament de les infraestructures, la manca d’oportunitats laborals i l’accés limitat als serveis, el resultat són unes zones rurals poc atractives on viure i treballar. D’altra banda, aquestes zones tenen també una funció important pel que fa a les transicions verda i digital de la UE.

Assolir els objectius digitals de la UE per al 2030 pot generar més oportunitats de cara al desenvolupament sostenible de les zones rurals més enllà de l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura, ja que això obriria perspectives noves per al creixement de la indústria manufacturera i, especialment, dels serveis, i afavoriria també una distribució geogràfica més adient dels serveis i les indústries.

Aquesta visió a llarg termini per a les zones rurals de la UE té com a objectiu poder plantar cara a tots aquests reptes i problemes fent servir tant lesnoves oportunitats que ofereixen les transicions verda i digital de la UEcom leslliçons que hem après de la pandèmia de la Covid-19; també busca aconseguir aquest objectiu a partir de la identificació dels mitjans adequats per millorar la qualitat de vida rural, atènyer un desenvolupament territorial equilibrat i promoure el creixement econòmic. Font: Comissió Europea