La CE proposarà l’eliminació progressiva de les gàbies per a animals de granja

jul. 7, 2021 | Notícies

La Comissió Europea (CE) ha decidit respondre positivament a la Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) «End the Cage Age» (Acabem amb les gàbies), la sisena iniciativa que ha recollit més d’un milió de suports de ciutadans de tota la Unió Europea (UE). Foto: I. F.

En la seva resposta, la Comissió presenta els plans d’una proposta legislativa d’aquí a 2023 per prohibir les gàbies per a diversos animals de granja. La proposta formarà part de la revisió en curs de la legislació sobre benestar animal en el marc de l’estratègia ‘De la Granja a la Taula’.

Aquesta iniciativa ciutadana reflecteix la demanda d’una transició cap a sistemes agrícoles més ètics i sostenibles, inclosa una revisió de les normes vigents de la UE en matèria de benestar animal. Respondre a aquesta demanda social és una gran prioritat per a la CE, d’acord amb els seus compromisos de l’Estratègia «De la Granja a la Taula» i el Pacte Verd Europeu. Encara que tots els animals de granja es beneficien de la legislació vigent sobre la protecció dels animals, només les gallines ponedores, els pollastres d’engreix, les truges i els vedells estan contemplats en les normes sobre introducció en gàbies. En la seva resposta a la ICE, la Comissió es compromet a presentar, d’aquí a finals de 2023, una proposta legislativa per eliminar progressivament i acabar prohibint definitivament l’ús de sistemes de gàbies per a tots els animals esmentats en la iniciativa.

En particular, la proposta de la Comissió Europea es referirà a:

  • Animals ja previstos en la legislació: gallines ponedores, truges i vedells.
  • Altres animals esmentats en la ICE: conills, polletes, reproductores de gallines ponedores, reproductores de pollastres d’engreix, guatlles, ànecs i oques. En el cas d’aquests animals, la Comissió ja ha demanat a l’EFSA (Autoritat Europea de Seguretat Alimentària) que complementi les proves científiques existents per determinar les condicions necessàries per a la prohibició de les gàbies.

En el marc de la seva Estratègia ‘De la Granja a la Taula’, la Comissió ja s’ha compromès a proposar una revisió de la legislació en matèria de benestar animal, concretament en matèria de transport i cria, que s’està sotmetent actualment a un control d’adequació, la finalització està prevista per a l’estiu de 2022.

Paral.lelament a la legislació i per facilitar una transició equilibrada i econòmicament viable cap a una ramaderia sense gàbies, la Comissió estudiarà mesures de suport específiques en àmbits polítics clau relacionats, com ara el comerç i la investigació i la innovació. En particular, la nova Política Agrària Comuna (PAC) aportarà suport financer i incentius (per exemple, el nou instrument de règims ecològics) per ajudar els agricultors a millorar les seves instal·lacions i fer-les més respectuoses amb els animals, d’acord amb les noves normes. La Comissió vetllarà així mateix per que es posin a disposició recursos financers addicionals per donar suport als agricultors en la transició a sistemes sense gàbies.

Properes etapes

Atès que la finalitat de l’ús de gàbies exigirà canvis en els sistemes d’explotació actuals, la CEestudiarà les conseqüències socioeconòmiques i mediambientals de les mesures que s’adoptin i els beneficis per al benestar dels animals en una avaluació d’impacte que es completarà abans de finals de 2022. Referent a això, es durà a terme una consulta pública com a molt tard a principis de 2022. Així mateix, la Comissió Europa estudiarà si és viable esforçar-se per que la legislació proposada entri en vigor a partir del 2027.

Janusz Wojciechowski, comissari d’Agricultura, ha ressaltat que «no pot existir un sistema alimentari sostenible sense unes normes rigoroses en matèria de benestar animal. Gràcies als nostres ciutadans, la Comissió serà encara més ambiciosa referent a això i eliminarà gradualment l’ús de sistemes de gàbies en les explotacions ramaderes. El Pacte Verd i la seva Estratègia ‘De la Granja a la Taula’, amb el suport de la nova PAC, seran crucials en la transició cap a sistemes alimentaris sostenibles. Aquesta iniciativa ciutadana només confirma que aquesta transició respon també a la demanda social d’una agricultura més ètica i sostenible». Font: Comissió Europea