Els conills, una plaga agrícola controlable per fumigació

jul. 5, 2022 | Opinió |

Article del sociFrancesc X. Miarnau Domènech, responsable de Desenvolupament de Maiarnau Agritrecno.

La despoblació rural, en especial en masies i cases de camp i l’abandó de conreus ha incrementat la superfície forestal, la multiplicació de la fauna salvatge afavorida per la disminució del control cinegètic, en especial del porc senglar i conills. Però centrem-nos en el conill, els controls indiscriminats durant anys dels seus depredadors; guineus, rapinyaires….. ha estat determinant en el que ha passat a ser una verdadera plaga, que creix exponencialment afectant nombrosos conreus llenyosos, arbustius i extensius.

En marges, talussos i terrenys remoguts compactats coberts per arbustives hi troben un habitat perfecte per fer-hi els seus caus i galeries de protecció. Ca d’un d’aquests caus pot comptar amb una entrada principal i tres o quatre de secundaries. Localitzats en talussos d’embassaments, carreteres, camins i vies fèrries i dins dels mateixos conreus, que poden provocar esllavissaments de terres, enfonsaments amb perill per les estructures i sistemes de rec, a demés de perjudicis directes sobre l’arbrat i sementers.

Amb les condicions de sequera d’enguany, la falta de vegetació espontània i un fort increment de la població de conills, cents d’hectàrees de sembrats d’ordi i blat han estat arrasades, el creixement d’incisius durant els mesos de desembre – gener han afectat l’escorça i la mort de centenars d’arbres fruiters i d’ametllers. La protecció amb malles ha estat insuficient, per quan aquesta espècie de conills te l’habilitat d’afectar el ramatge que esta a diversos metres del terra, podríem definir-la com a espècie amb l’habilitat trepadora. En opinió de casadors experts molt coneixedors de la població de conills autòctons, fa pensar que poden ser el resultat d’encreuaments amb espècies més prolífiques, immunitzades de malures i amb una l’habilitat i capacitat diferent de supervivència.

La proliferació de conills es fa palesa en qualsevol camí de les comarques del Segrià, Noguera, Urgell, Segarra i Garrigues, en un recorregut de pocs metres podem veure 20 o 30 individus, aquesta població que arribarà a la tardor tenint que alimentar-se i esmolar els incisius i que a demés haurà donat una o dos camades més, produiran verdaderes destrosses als conreus; previsió per la qual cal preveure accions immediates de control.

El registre com a Biocida de l’Arvalin a base de Fosfur d’Alumini obre un camí i oportunitat per actuar i establir un control raonat, la limitació esta en que es pot utilitzar solament per empreses autoritzades donades d’alta per l’ús de biocides, i el seu personal amb la possessió del carnet corresponent, autoritzat per indrets com són les vies fèrries, aeroports, embassaments i camps de Golf, però no ho esta per conreus agrícoles. Las limitacions són evidents, no es disposa de personal suficient davant de les afeccions lo que es un verdader problema al que cal cerca SOLUCIÓ.

Antecedents: Aquest mateix producte amb registre fitosanitari va ser amprat des de l’any 1970 pel control de la Talpa Europea i evitar la utilització d’estricnina. Assajos i demostracions fetes al Pirineu en la zona de Sort amb la col·laboració del Ministerio de Agricultura – Sr. José Mª Fernández de la Nieta, Sr. Garcia de Otazo y el Sr. Eloy Oró – dirigides per Francesc X. Miarnau, vàrem prendre la decisió de fer campanyes subvencionades pel Ministerio pel control de la Talpa present en prats i que dificultaven els recs i la recol·lecció de farratge. Es va demostrar l’efectivitat del producte, la seva innocuïtat enfront de la cadena tròfica i la facilitat d’aplicació, tot i el sistema rudimentari utilitzat, sense que es registressin accidentalitats entre els nombrosos agricultors que l’utilitzaven desprès d’una formació en el maneig i control mes que accelerada. El DARP va agafar el testimoni i va dur a terme una sèrie de cursos formatius i campanyes subvencionades pel control de la Talpa ampliada a Talpons i Ervalis, que afectaven els fruiters i que controlaven amb Endrin, Parathion pols, Rodenticides anticoagulants etc…. productes avui dia fora de registre.

FOTOGRAFIES AFECCIO CONILLS ok

Pràcticament i durant uns 50 anys es ve utilitzant el Fosfur d’Alumini 57% amb el nom de Phostoxin, Detia…. sense que s’hagin registrat problemes; Falta d’efectivitat, afecció sobre la cadena tròfica, intoxicacions pel seu ús; per tant quan parlem de l’Arvalin que és el mateix, no parlem d’un producte nou sobre el que no tenim experiència, ha estat experimentat i utilitzat durant mes de 50 anys.

El registre com a Biocida implica limitacions, i el problema pot tenir consideracions però no limitacions. La proposta que faig que es l’experiència d’un coneixement a fons, te com objectiu prevenir els greus perjudicis a que es poden veure sotmesos molt conreus i són els següents:

  • Cal fer un registre agrícola que permeti el control raonat de caus de conills amb Fosfur d’Alumini en un envàs adequat que no comporti perill d’emmagatzematge, fàcil de maneig i per una quantitat limitada de pastilles de Fosfur.
  • Aquest registre ha de permetre, a través d’un curs simplificat i específic de Fosfur, accedir a un carnet por poder adquirir el producte per ús propi en la explotació afectada.
  • Aplicació amb seguretat amb els estris o dosificadors que eviti qualsevol contacte manual amb el Fosfur.
  • Dur un control o registre del producte amprat en el quadern de camp.
  • Efectuar les senyalitzacions oportunes dels indrets tractats i prohibir el pas de persones i animals durant el període de gasificació.

Aquestes mesures propostes i portades a terme són les que poden a través del seu compliment fer un control efectiu de la plaga desbocada de conills, que permetrà l’existència d’una població de fauna que sigui suportable per l’agricultor i pugui permetre el gaudir cinegètic que correspongui.

Les demostracions pel seu control, dutes a terme per l’empresa Miarnau Agritecno, S.L., efectuades als embassaments de Belianes, Maldà i l’Autovia de l’aeroport d’Alguaire, avalen i acrediten el bon control i la possibilitat de tractament en punts de perillositat, per l’estanqueïtat d’embassaments i la sostenibilitat d’estructures i marges, per l’afecció agrícola en els camps de cereals propers, fruiters, ametllers, oliveres i figueres.

S’està tramitant a través del Ministeri d’Agricultura el registre fitosanitari de l’Arvalin per via de Reciprocitat amb el registre de la Illa de Malta. Quedem a l’espera que es doni el Okey per que es pugui fer una tanda de cursos formatius, i que l’agricultor sigui el protagonista executor per la solució al seu problema. Totes les altres alternatives: Caça, gàbies protectores i repel·lents són costosos i insuficients.

Aquí cal considerar actuacions de xoc i manteniment posterior, lo contrari o alternatiu, demostra un desconeixement total o parcial del problema encapçalat en certs moments, per moviments ecologistes que a la defensiva posen pals a les rodes vigilant la seva poltrona mestres l’agricultor ha de suportar el problema.