Guia per a mesurar la sostenibilitat dels sòls

febr. 9, 2019 | Notícies

Amb certa freqüència ens preguntem o ens hem preguntat És sostenible el sòl que fem servir per a la producció d’aliments? Un grup d’investigadors han estudiat el sòl i han intentat contestar les preguntes: Quins indicadors són els que revelen si un sistema agrícola està sent sostenible? ¿I quins mètodes serien els més fiables per mesurar-los? L’equip integrat per personal tècnic i investigador, en col·laboració amb propietaris d’empreses agràries, ha publicat el ‘Manual d’anàlisi de planta i sòl per a sistemes agrícoles’ (Handbook of plant and soil analysis for agricultural systems) amb l’objectiu de respondre a aquestes preguntes i crear una ‘guia perfecta’ per a mesurar la sostenibilitat dels sòls agrícoles.

Aquesta publicació es converteix així, en un dels primers resultats pràctics del projecte Diverfarming, en el qual participa la Universitat de Còrdova i que compta amb finançament del programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea i centrat en la propagació de la diversificació de cultius i el ús de pràctiques de baixos ensums com a estratègies bàsiques d’una agricultura sostenible a Europa.

Després d’un any de treball que va començar amb un taller sobre mostreig de sòls a Trier (Alemanya), el gener passat, l’equip científic ha aconseguit consensuar un llistat d’indicadors efectius per determinar la sostenibilitat dels sistemes agraris mitjançant la mesura in situ de les propietats de cultiu i del sòl on creixen.

Coordinats per 3 subgrups de treball especialitzats en l’estudi de la producció i qualitat del cultiu, l’impacta de la diversificació en la biodiversitat i en l’impacta mediambiental de la diversificació; els integrants de Diverfarming han desenvolupat una sèrie de fites a partir dels de saber si el sistema està funcionant o no. Concretament, la que es considera com la guia perfecta per als agricultors i gestors agrícoles proposa com a marcadors la producció, la qualitat de la collita, la composició nutricional de la mateixa, la incidència de plagues i malalties, la fertilitat i qualitat del sòl, l’ segrest de carboni, les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la biodiversitat. Per a això, l’equip de Diverfarming ha seleccionat els mètodes més adequats per mesurar-los.

El manual d’aquesta guia perfecta es divideix en tres seccions principals: i) anàlisi de plantes i cultius, ii) anàlisi fisicoquímiques del sòl i iii) anàlisi biològics del sòl, que recullen un total de 90 procediments per analitzar planta, collita i sòl. Està publicat per la Universitat Politècnica de Cartagena i és de lliure accés. Es pot consultar aquí.

Diverfarming és un projecte finançat pel Programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea, dins el repte de “Seguretat alimentària, agricultura i silvicultura sostenibles, investigació marina, marítima i d’aigües interiors i bioeconomia” en el qual participen les universitats Politècnica de Cartagena i Còrdova (Espanya), Tuscia (Itàlia), Exeter i Portsmouth (Regne Unit), Wageningen (Països Baixos), Trier (Alemanya), Pécs (Hongria) i ETH Zuric (Suïssa), els centres de recerca Consiglio per la ricerca in Agricoltura i l’analisi dell’economia agrària (Itàlia), el Consell Superior d’Investigacions Científiques (Espanya) i l’Institut de Recursos Naturals LUKE (Finlàndia), l’organització agrària ASAJA i les empreses Casalasco i Barilla (Itàlia), Arento, Disfrimur Logística i indústries David (Espanya), Nieuw Brom Van Tilburg i Ekoboerdeij de Lingehof (Països Baixos), Weingut Dr. Frey (Alemanya), Nedel-Market KFT i Gere (Hongria) i Paavolan Kotijuusto la i Polven Juustola (Finlàndia).

El titular de l’article comentat és: “Publiquen la guia perfecta per mesurar la sostenibilitat dels sòls agrícoles”

J.D.M.