La superfície certificada ecològica a Catalunya s’ha multiplicat per 42

abr. 1, 2019 | Notícies

“Les dades i resultats presentats pel CCPAE, l’any en què aquest òrgan compleix 25 anys de la seva creació, indiquen que al llarg d’aquest darrer quart de segle, el sector ecològic ha mantingut una trajectòria sempre creixent i ha mostrat un dinamisme i una capacitat d’innovació contínua”. Així ho ha resumit la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Teresa Jordà, durant la roda de premsa en què s’han presentat les dades de producció agrària ecològica a Catalunya 2018.

Un exemple d’això, ha assenyalat Jordà “són les dades del CCPAE corresponents al 1995, primer any en que es van elaborar les estadístiques del sector ecològic de Catalunya, fins al 2018, que indiquen que la superfície de producció ecològica s’ha multiplicat per 42 i ha passat de les 5.000 a les 210.000 Ha i el nombre d’operadors de productes ecològics ha crescut de 236 a 3.859”.

Per al seva part, el president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), Daniel Valls, que ha presentat el detall de les dades, ha ressaltat que “en aquests vint-i-cinc anys la producció bio ha passat de ser testimonial a convertir-se en un sector important a Catalunya. Tothom mira al sector eco per fer la conversió, per introduir nous productes, sans, de qualitat, i respectuosos amb el medi ambient”.

Les xifres i resultats del CCPAE 2018 també confirmen aquesta tendència positiva, amb un creixement d’un 20% de les facturacions de productes agraris ecològics el 2017 (darrer exercici econòmic comptabilitzat), respecte l’any anterior, arribant als 584 milions d’euros. El 2018, els operadors inscrits s’han incrementat un 8,92% respecte l’any anterior, arribant als 3.859. Per tipus d’activitats, els operadors que més van créixer van ser els comercialitzadors (21,8%), seguits pels importadors (12,24%), productors vegetals (9,37%) i elaboradors (8,41%).

En relació a la superfície de producció ecològica, el 2018 va créixer un 5,02% en relació a l’any anterior, arribant a més de 210.818 hectàrees. Dos terceres parts d’aquesta superfície són prats, pastures i farratges dedicats a l’alimentació del bestiar de producció ecològica.

De la superfície destinada als cultius, el 41% es dedica a la vinya. Després d’aquesta, la superfície de conreus ecològics es dedica majoritàriament a oliveres (20%), conreus extensius (18%) i seguit de fruits secs (8%), fruiters (3%) i hortalisses (2%). Cal destacar el creixement que segueix experimentat la superfície dedicada als fruiters, que enguany torna a créixer un 28,84% i el cultiu de fruits secs que creix un 8,83%.

En ramaderia, cal esmentar un lleu creixement de les explotacions (+1,53%), que arriben a les 927. Tot i que el vaquí de carn continua com la més implantada, amb 470 explotacions ecològiques, cal destacar els augments d’altres menors com el porcí (+30%), l’avicultura de carn (+17,14%) i l’apicultura (+16,67%).

Pel que fa als operadors que es dediquen a activitats secundàries, el 2018 s’ha produït un creixement d’un 15,82% respecte l’any anterior, arribant als 2.013. En aquest àmbit dominen les empreses que es dediquen a la comercialització i distribució de productes ecològics (+16,95%), el que prova el creixement del consum en el mercat interior. Les segueixen les empreses que es dediquen a l’elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos (+17,56%) i les que es dediquen a la importació d’aquests productes (+11,22%).

En aquest sentit, la consellera ha afirmat que durant aquests anys no tan sols han crescut i s’han diversificat les produccions certificades de productes agroalimentaris ecològics, també s’ha produït el despertar i creixement del consum d’aliments ecològics en el mercat interior de Catalunya.

Aposta decidida

Teresa Jordà ha destacat també l’aposta decidida del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per fer créixer encara més les produccions, el coneixement i el consum dels productes agroalimentaris ecològics, especialment a través del Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica pel període 2015-2020. Aquest programa interdepartamental incorpora mesures destinades a promoure el desenvolupament de les produccions, la innovació, la comercialització, el consum i la comunicació. Dins de cadascun d’aquests àmbits es defineixen una sèrie de projectes específics d’actuació, fins a 19, dins dels quals es desenvolupen actuacions concretes.

Entre aquests projectes del Programa, la consellera ha fet referència a la Setmana Bio per l’alimentació ecològica, que el departament organitza des de 2013. Es tracta d’un esdeveniment que aplega en un programa comú tot un conjunt d’activitats per tot el territori català amb l’objectiu de promocionar i donar a conèixer la producció i alimentació ecològiques entre la població. Enguany, la Setmana Bio se celebrarà del 19 al 27 d’octubre. Durant aquesta setmana es lliurarà el Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica, un guardó que reconeix i premia projectes i línies de treball realitzats pels centres educatius de Catalunya que promouen el coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològiques.

Altres mesures per fomentar la producció agrària ecològica són els ajuts que poden sol·licitar els agricultors i ramaders ecològics dins del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya. En aquest programa, s’han prioritzat, entre d’altres, les ajudes a l’agricultura ecològica i al foment de la ramaderia ecològica. Així, a través de l’ajut a l’agricultura ecològica, aquest 2019 es preveu destinar un import total superior als 8 M€, mentre que a l’ajut a la ramaderia ecològica es preveu d’una quantia total propera als 5 M€. També destaca l’ajut destinat a la participació en programes de qualitat dels aliments, gràcies al qual es subvenciona el 100% el cost de les quotes de certificació dels nous agricultors i ramaders ecològics.

Pel que fa a la innovació, la consellera ha manifestat que, aquest any, el DARP apujarà fins els 120.000€, 20.000€ més que la convocatòria anterior, els ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària, amb la finalitat de poder incloure més projectes. Aquest ajut està adreçat a universitats i centres de recerca i l’objectiu és contribuir a generar el coneixement necessari sobre tècniques de producció agroalimentària ecològica que afavoreixin la reconversió i aportin garanties als operadors que duen a terme aquest tipus de produccions a Catalunya.

Per abordar altres necessitats del sector, ja fa anys que està desenvolupant una xarxa territorial de dinamitzadors de la producció ecològica, persones que des del territori donen suport i ajuden a estructurar el sector, també té previst, durant aquest 2019, més de 100 jornades arreu de Catalunya incloses dins el Pla Anual de Transferència Tecnològica, centrades específicament en la producció ecològica, gairebé dues per setmana i realitza el Simposi de Producció Agroalimentària Ecològica, que ja s’ha convertit en una trobada anual de referència.

La consellera Jordà ha aprofitat per anunciar que el DARP impulsarà durant el 2019, per tal quantificar aquest creixement i qualificar el coneixement i els hàbits de consum d’aliments ecològics dels consumidors catalans, una nova onada del Baròmetre de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics, que s’elaborarà a partir els resultats obtinguts a través d’unes 1.600 entrevistes telefòniques a població general resident a Catalunya i es compararan amb les anteriors onades per tal de veure’n l’evolució.

En la mateixa línia s’està treballant en l’elaboració de l’Observatori de l’agricultura i l’alimentació ecològiques, un document que analitza en profunditat l’evolució dels diferents sectors ecològics i detallant el pes del sector ecològic a Catalunya i comparant-lo també amb el sector ecològic espanyol. L’edició amb les dades de 2018 s’ha publicat ja i es pot trobar al portal web dedicat a la producció ecològica, que aplega una gran quantitat d’informació útil.