Donen suport a la modulació, a la convergència i al benestar animal a la PAC post 2020

abr. 12, 2019 | Notícies

El Comitè d’Agricultura del Parlament Europeu ha aprovat el segon lot de propostes per a la PAC post 2020, que es van centrar en les noves regles de la Unió Europea (UE) per a pagaments directes i desenvolupament rural. Les esmenes de la Comissió d’Agricultura a l’anomenat reglament dels plans estratègics van ser aprovades per 27 vots a favor i 17 en contra, amb una abstenció. La ponent ha estat Esther Herranz García (EPP, ES).

Modulació i suport a petites explotacions, joves i dones

Els europarlamentaris recolzen que els estats membres limitin els pagaments directes anuals a un màxim de 100.000 € per explotació, però podent deduir el 50% dels salaris relacionats amb l’agricultura de la suma total, abans de la reducció. També volen que, almenys el 5% dels pagaments directes nacionals, es destinin als petits i mitjans agricultors a través d’un ajut especial per hectàrea.

A més, almenys el 2% dels pressupostos nacionals de pagaments directes s’hauria de destinar a joves agricultors (ajuda per hectàrea durant els primers set anys). Així mateix, s’hauria d’atorgar més suport als joves agricultors i a les dones rurals amb fons del desenvolupament rural.

Convergència

La Comissió d’Agricultura també vol que tots els pagaments per hectàrea als Estats membre arribin almenys el 75% dels seus pagaments directes mitjans per 2024 i el 100% per 2027.

Plans estratègics a partir de 2022

Els europarlamentaris donen suport que el nou model basat en plans nacionals estratègics nacionals (redactats pels estats membres i aprovats per la Comissió Europea) hauria de retardar un any, fins 2022, perquè els països tinguin més temps per adaptar-se.

Un 20% dels pagaments directes per a medi ambient i benestar animal

Els eurodiputats volen dedicar, almenys el 30% del pressupost de desenvolupament rural, a mesures relacionades amb el medi ambient i el clima i no menys del 20% dels pagaments directes als ecosistemes. Aquests ecosistemes voluntaris han de donar suport no només el medi ambient, sinó també el benestar animal.

Propers passos

El text aprovat pels eurodiputats de la Comissió d’Agricultura ha de ser analitzat pel Parlament en el seu conjunt, el que només pot ocórrer després de les eleccions europees del 23-26 de maig. La Conferència de Presidents (president del PE i líders de grups polítics) pot decidir enviar el text a tota la Cambra. Altrament, el nou Comitè d’Agricultura haurà de tornar a examinar l’assumpte.

J.D.M.