Almenys es poden utilitzar 62 matèries actives

maig 9, 2019 | Notícies

Un estudi presentat per LA UNIÓ de Llauradors -que pertany a la Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders-, al costat de l’Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU), revela que els productors de cítrics de Sud-àfrica poden utilitzar 62 matèries actives de fitosanitaris que el seu l’ús està prohibit per als de la Unió Europea. L’estudi, que no ha procedit a l’anàlisi de les produccions importades, s’ha fet sobre les 305 principals matèries actives que s’utilitzen en la citricultura. D’aquestes 62 utilitzades, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) té qualificades a 13 com a extremada o altament perilloses.

En aquest sentit, Unió d’Unions vol deixar clar que és funció de les diferents administracions el control d’aquestes substàncies actives en els productes que arriben als mercats europeus. Així doncs, l’organització explica que la Comissió Europea estableix nivells màxims de residus (LMR) per fitosanitaris, és a dir, els nivells més alts de residus de fitosanitaris que són legalment tolerats en els aliments, inclosos els productes importats.

Quan no s’esmenta específicament un fitosanitari, s’aplica un LMR predeterminat general de 0,01 mg/kg. i els agricultors, comerciants i importadors han de complir amb els LMR perquè són responsables de la innocuïtat dels aliments. De l’estudi es desprèn que de les 13 matèries catalogades com extremada o altament perilloses utilitzades a Sud-àfrica, 4 tenen un Límit Màxim de Residus (LMR) superior al límit més baix per omissió (0,01 mg/kg). I un fitosanitari i un nematicida en particular superen fins a 5 i 10 vegades, respectivament, aquest LMR més baix.

Unió d’Unions reclama per a una protecció efectiva dels consumidors eliminar el nivell màxim de residus (LMR) per defecte general per fitosanitaris de 0,01 mg/kg i establir en 0 mg/kg pels fitosanitaris no autoritzats a la Unió Europea. A més, els límits màxims de residus (LMR) s’han de fixar segons els criteris estrictes de la Unió Europea i no a petició del país exportador.

En l’estudi també s’analitza des d’un punt de vista toxicològic les 20 matèries actives de pesticides que s’utilitzen per al control de plagues o malalties en citricultura (com el Citrus Black Spot-CBS o la Thaumatotibia leucotreta) que tenen el seu ús prohibit a la UE, però que s’empren habitualment a Sud-àfrica.

Les conclusions són evidents per a la salut humana perquè segons l’Organització Mundial de la Salut, 6 d’elles tenen un risc cancerigen probable, 5 tenen efecte segur sobre la reproducció humana i 7 un efecte probable sobre la reproducció humana. L’origen suposa garantia de qualitat, ja que “l’entrada d’una plaga d’aquesta magnitud en el nostre territori podria ser un autèntic drama i els càlculs indiquen que si el CBS s’introduís els costos de la citricultura s’elevarien un 40% i la farien totalment inviable”, afirmen des de l’organització.

Tant Carles Peris, responsable sectorial de crítics d’Unió d’Unions i secretari general de LA UNIÓ com Fernando Moner, president d’AVACU, han insistit en “comprovar l’origen i apostar per comprar els productes més propers perquè garanteixen els estàndards més exigents de qualitat, sostenibilitat, seguretat i respecte mediambiental”.

LA UNIÓ s’ha entrevistat en els darrers mesos amb la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat Valenciana, juntament amb Unió d’Unions també amb l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) i ha contactat també amb l’Autoritat Europea de seguretat Alimentària -EFSA-. A partir de la presentació d’aquest estudi es va a traslladar també a la Comissió Europea, als consumidors europeus i al Parlament Europeu a través dels eurodiputats que surtin elegits després de les eleccions del proper 26 de maig.

J.D.M.