Modificació del conveni per a la conservació dels oms ibèrics

maig 13, 2019 | Notícies

El Consell de Ministres ha aprovat un Acord pel qual es modifica el Conveni subscrit entre el Ministeri d’Agricultura (MAPA) i la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), al desembre de 2017, per a la conservació dels oms ibèrics. El Programa Espanyol de Conservació i Millora dels oms ibèrics, va néixer el 1986 com a resposta a la mortalitat generalitzada al començament de la dècada de les omedes espanyoles per efecte de l’anomenada ‘grafiosi agressiva’ i que estava suposant de fet, de la mateixa manera que estava succeint a la resta d’Europa i Amèrica, la desaparició d’aquesta espècie tan emblemàtica.

Aquest projecte s’ha desenvolupat de forma continuada, en diferents subprogrames i etapes des de 1986 mitjançant convenis de col•laboració entre el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Universitat Politècnica de Madrid.

Amb les modificacions introduïdes s’actualitzen algunes de les actuacions, així com la seva previsió d’execució temporal, a fi d’adaptar-les a les necessitats actuals i a l’estat del coneixement científic existent.

Aquests canvis tenen també un reajustament en la distribució de les aportacions financeres del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, sense alterar la quantitat total prevista, que ascendeix a un màxim de 828.654 euros. A mesura que la nova distribució d’anualitats, correspondrien 82.595,50 € a 2017; 97.173,96 € a 2018; 284.524,97 € per 2019; 210.899,79 € per al 2020 i 153.460,02 € per a 2021.

Les actuacions recollides en el Conveni s’emmarquen en el Programa Nacional de Desenvolupament Rural (PNDR), i estan cofinançades en un 75% pel Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER), que aporta un ajut màxim de 621.505,53 euros.

Programa de conservació i millora

Com a resultat de més rellevància d’aquest Programa Espanyol de Conservació i Millora, està a l’obtenció de 7 clons ibèrics de l’espècie ‘Ulmus minor’ resistents a la grafiosi que s’han autoritzat com materials de base per iniciar la seva multiplicació. La previsió és que en els propers dos anys puguin obtenir almenys 4 clons més que ampliïn la llista dels 7 ja certificats.

Els més de 30 anys d’activitat continuada permeten situar al Programa Espanyol com a pioner en la conservació i millora dels oms a nivell internacional, i els resultats obtinguts han permès establir les bases necessàries de coneixement implicades en l’èxit d’un programa de conservació i millora genètica. És la primera vegada que a Europa s’obtenen exemplars autòctons d’Ulmus minor resistents a la grafiosi que puguin servir per a restauració de riberes en ambients naturals amb l’espècie europea pura.

J.D.M.