Projecte europeu de transformació digital en el sector lacti

juny 13, 2019 | Notícies

El Centre d’Investigacions Agràries de Mabegondo (CIAM), depenent de la Conselleria de Medi Rural de la Xunta de Galicia, participa en un projecte europeu d’innovació que procura accelerar la transformació digital del sector agroalimentari i més específicament del lacti.

El CIAM, integrat en l’Agència Gallega de la Qualitat Alimentària (Agacal), coordina i dirigeix ​​un experiment d’innovació centrat en la digitalització de totes les baules de la cadena de producció primària de la llet. L’objectiu de la iniciativa és implementar millores en tots els passos d’aquesta cadena, des de la producció de farratge fins a la barreja i maneig de l’aliment, passant per la planificació general de recursos i per operacions en la cort.

Per això, s’aprofiten els beneficis que ofereixen les tecnologies digitals, implicant les cinc pimes que proporcionaran productes i serveis als usuaris finals, tant agricultors com ramaders o cooperatives, i amb la col·laboració de la USC i de Gradiant. D’aquesta manera, es procura millorar l’eficiència en la utilització dels recursos per a la producció de farratge i l’optimització de l’ús dels recursos propis de les explotacions agrícoles combinant dades de múltiples fonts (aèria, climàtica, anàlisi de sòls, etc.) . Es tracta també d’incrementar el rendiment de la producció animal a través de la millora de les condicions de cultiu, amb l’optimització de la barreja d’aliment i l’alimentació de precisió.

Un altre dels objectius passa per augmentar la sostenibilitat del procés, de manera que s’incrementi la ingesta de precisió reduint la pèrdua d’aliment i es millori l’ús dels recursos naturals, mitjançant l’aprofitament intel·ligent de purins per minimitzar les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, al sòl o als cultius.

Es treballarà, així mateix, en la millora de la monitorització i en el maneig de les operacions i condicions en les curtes i també en l’optimització de la presa de decisions mitjançant la integració de múltiples fonts de dades en la planificació de recursos. Finalment, es provarà i es demostrarà la disponibilitat dels productes i serveis millorats en condicions reals i llocs específics (el propi CIAM, el Campus Terra i explotacions lleteres en condicions reals de treball). Entre les activitats previstes destaca la utilització d’imatges multiespectrals i de la sensorització per a la predicció de la producció i el contingut en proteïna de cultius com el blat de moro, que es desenvoluparà en tres parcel·les del CIAM.

J.D.M.