Més sobre el glifosat

juny 13, 2019 | Notícies

“Deixar el glifosat costa entre 50 a 160 €/ha” era el titular d’una nota, d’origen francès, publicada el 23 de maig. Segons aquesta informació, no utilitzar l’herbicida glifosat pot suposar a l’agricultor un cost addicional d’entre 50 a 160 €/ha, d’acord amb els càlculs realitzats per la sectorial francesa de productors de blat. L’eliminació del glifosat suposaria haver de fer un escardat | triat mecànic, que podria suposar uns 12,7 milions d’hores addicionals de treball per any per als cultius a França.

A nivell del país veí, suposaria un cost de 950 M€, que no només és una xifra colossal, sinó que a més, el sector cerealista travessa una situació de gran precarietat. Per aquest motiu, la sectorial ha demanat a l’Assemblea Nacional de França suport financer de l’estat per ajudar els agricultors a deixar el glifosat en els propers anys.

La sectorial també ha assenyalat que juntament amb el impacte negatiu econòmic que suposa la no utilització del glifosat, també té un impacte negatiu mediambiental, a causa del consum d’energia causat per l’augment en l’arada, estimat en 87 milions de litres de combustible addicionals anualment .

Al novembre 2017, la Unió Europea va poder renovar l’autorització del glifosat per 5 anys (tot i que la proposta inicial de la Comissió era de 15 anys), gràcies al fet que el ministre alemany d’Agricultura va canviar el seu vot en l’últim moment (tema que ha estat molt controvertit a Alemanya). França va ser un dels països que més va pressionar perquè no es renovés l’autorització d’aquest herbicida i qui vol la seva eliminació definitiva. No obstant això es pot apreciar quin serà el cost. Els que tant pressionen estan disposats a pagar aquest cost?

J.D.M.