487.000 euros per compensar les pèrdues de l’avellana

set. 9, 2019 | Notícies

217 agricultors han sol·licitat al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) un ajut directe per compensar les pèrdues al sector de l’avellana. El 6 de setembre va finalitzar el termini per demanar els ajuts destinats a les explotacions d’avellaner afectades per la davallada de la renda el 2018. També es va tancar el termini per acollir-se a una línia de crèdits de l’Institut Català de Finances (ICF), amb 51 sol·licituds. Està previst que el DARP destini 390.000 euros d’ajuts extraordinaris directes i 97.000 per a la compensació de càrregues financeres, que suma en global 487.000 euros.

Els ajuts directes sol·licitats, que corresponen a unes 2.000 hectàrees aproximades de conreu d’avellana, permetran pal·liar la situació econòmica dels titulars d’explotacions afectades per les condicions meteorològiques de l’any 2018, especialment les fortes ventades del mes de març i les pluges durant la recol·lecció.

Cal recordar que les persones beneficiàries han de:

  • Mantenir la superfície del conreu d’avellaner i declarar-la a la DUN, com a mínim durant els cinc anys posteriors a la concessió de l’ajut.
  • Contractar l’assegurança per al conreu de l’avellana inclosa als diferents plans anuals d’assegurances agràries, dins el període de 5 anys a partir de la formalització del préstec o la resolució de la concessió de l’ajut. Aquesta contractació s’ha de mantenir fins a la finalització del termini de compromís.

Per un altre costat, el Departament d’Agricultura ha habilitat la línia de crèdits de l’ICF, bonificant el 100% dels interessos de tot el període i la comissió d’obertura, amb un import màxim de 2.000 euros per beneficiari i any. Les 51 sol·licituds comporten un import d’1.332.400 euros i corresponen a 572 hectàrees de conreu de l’avellana. Foto: I. F.