S’abonen 214 M€ dels ajuts directes de la PAC corresponents al 2019

des. 2, 2019 | Notícies

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya efectua, aquesta setmana, el primer pagament dels ajuts directes de la PAC 2019 a 40.204 beneficiaris per valor de 214,7 M€ corresponents als ajuts de pagament bàsic, pagament del greening, complement de joves i els ajuts del règim de petits agricultors.

Amb aquest pagament, els beneficiaris hauran rebut el 95% de l’import dels ajuts directes desconnectats de la Política Agrària Comuna (PAC), corresponents al 2019, i el 100% en el cas del règim dels petits agricultors. El 5% restant es liquidarà durant el primer semestre del 2020, un cop es verifiquin els límits pressupostaris, si s’escau.

Els pagesos catalans són els primers a cobrar el 95% dels ajuts directes dissociats de la PAC i també els primers a cobrar el reemborsament de la disciplina financera de 2018. Els sol·licitants de l’ajut podran accedir al contingut de la seva resolució a partir del dia 4 de desembre de 2019, a través de l’aplicació DUN 2019, accessible al web del DARP, on cal identificar-se amb certificat digital. El termini per a la presentació de recurs d’alçada, si s’escau, finalitza el 7 de gener de 2020.

Per un altre costat, està previst fer l’abonament dels ajuts directes associats agrícoles a finals de gener de l’any 2020 i els associats ramaders dins del primer trimestre de l’any 2020.

Enguany, la informació d’aquest pagament va acompanyada d’una visualització interactiva dels imports i beneficiaris de cada comarca, per cada una de les línies dels ajuts directes pagats: https://bit.ly/2qJyM8s. Aquesta nova aplicació és una mostra més de l’aposta del DARP per les dades obertes que s’afegeix a la recent publicació Radiografia de les explotacions agrícoles de Catalunya 2019.

Accés per veure la distribució territorial dels imports totals d’ajuts directes 2019: https://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/191129_not_pagament_ajuts_directes_dissociats_2019