Erradicats els focus de dues plagues perilloses dels vegetals a Girona

des. 24, 2019 | Notícies

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat ha donat com a definitivament suprimits els focus de cargol poma a la zona arrossera de Pals i el foc bacterià dels fruiters a Bordils i Santa Coloma de Farners.

Pel que fa al cargol poma (Pomacea sp.), l’any 2015 es va detectar un focus a la zona arrossera de Pals. Després d’actuacions contundents d’erradicació, s’ha aconseguit eliminar oficialment la plaga. Des del setembre de 2015, les prospeccions efectuades pel Servei de Sanitat Vegetal, en col·laboració amb les Agrupacions de Defensa Vegetal, la Comunitat de Regants i el Cos d’Agents Rurals, han constatat l’eliminació de la plaga. En haver passat els 4 anys sense cap detecció, i d’acord amb la Decisió europea de mesures d’emergència contra aquesta plaga, es dona com a erradicada aquesta plaga a la zona i així ho estableix la Resolució ARP/3492/2019, de 13 de desembre, per la qual es declara erradicat el focus de cargol poma detectat l’any 2015 als municipis de Palau-sator i Fontanilles, a la comarca del Baix Empordà, a la demarcació de Girona.

Entre les mesures establertes per aconseguir acabar amb aquest focus, destaca el manteniment en guarets durant 3 anys consecutius, no sols la parcel·la d’arròs afectada sinó també totes aquelles parcel·les confrontants que desaiguaven al mateix desguàs, el qual també s’ha mantingut sec durant aquests anys. Totes les mesures s’han consensuat en el Comitè de Seguiment del Cargol Poma a la zona arrossera de Pals, format per representants del DARP, Cos d’Agents Rurals, ADV, Parc Natural i Comunitat de Regants.

Quant al foc bacterià (Erwinia amylovora), que ataca greument perers, pomers i plantes ornamentals i silvestres de la família de les Rosàcies, cal indicar que Catalunya és manté amb l’estatus oficial de zona protegida, excepte 5 comarques del la demarcació de Lleida. L’any 2017 es van detectar diversos focus a la comarca de la Selva, que van ser objectes de contundents mesures d’erradicació i que van comportar l’arrencament de la totalitat de les plantacions que tenien alguna afectació, més de 50 ha, i la vigilància intensiva del quilòmetre de seguretat.

Les prospeccions intensives efectuades aquests dos darrers anys han demostrat l’eficàcia de les mesures dutes a terme i en data d’avui ja es poden considerar oficialment erradicats els focus detectats. La declaració s’ha fet mitjançant la Resolució ARP/3346/2019, de 3 de desembre, per la qual es declaren erradicats els focus de foc bacterià detectats l’any 2017 al municipi de Bordils, a la comarca del Gironès, i al municipi de Santa Coloma de Farners, a la comarca de la Selva.

El DARP ha assenyalat que treballa intensament en la prevenció i lluita contra les plagues que poden provocar greus dany als nostres cultius i plantacions. Cal destacar que enguany tampoc no s’ha detectat cap cas de Xylella fastidiosa a Catalunya.