Prorrogat fins el 15 de maig el termini per presentar la sol.licitud d’ajuts de la PAC 2020

març 23, 2020 | Notícies

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat el 21 de març una ordre signada pel ministre d’Agricultura, Luis Planas, per la qual s’amplia a tot el pais, fins al 15 de maig, el termini de presentació de la sol.licitud única dels pagaments directes a l’agricultura i la ramaderia per a l’any 2020. Aquest termini es va iniciar l’1 de febrer i la seva finalització estava prevista per al 30 d’abril.

Malgrat això, amb la publicació del Reial Decret pel qual s’ha declarat l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, les restriccions a el moviment de les persones dificulten el procés de presentació de la sol.licitud única. Per facilitar als agricultors i ramaders la presentació de la seva sol.licitud a l’actual circumstància, el Ministeri d’Agricultura ha decidit allargar quinze dies el període de presentació.

Segons el ministre Planas es tracta d’una mesura que “donarà més tranquil·litat als beneficiaris de la PAC“, a l’espera que la Comissió Europea desenvolupi, a petició d’Espanya i altres països com Itàlia, el reglament comunitari que ho prorrogarà fins el 15 de juny . Una vegada es publiqui aquest reglament, a Espanya es prendran les mesures necessàries per prorrogar el termini fins aquesta data en funció de l’evolució de l’estat d’alarma.