Les persones relacionades amb la cadena agroalimentària seguiran treballant

març 30, 2020 | Notícies

El Consell de Ministres extraordinari celebrat el diumenge 29 de març ha aprovat el Reial decret llei 10/2020 pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19. No entrarien dins d’aquest àmbit tots els treballadors relacionats d’una manera o altra amb la cadena agroalimentària. Foto: LaMoncloa

Així en el punt 2 de l’annex d’el Reial decret llei, publicat al BOE de l’29 de març, en el qual s’indica les persones treballadores que no seran objecte d’aplicació el permís retribuït s’assenyala “les que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment de l’mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l’origen fins a la destinació final”.

En el punt 5, “aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en aquest annex”.

I en el 6, “les que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma, així com d’aquelles que hagin assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això, a l’ empara de la normativa aprovada per l’autoritat competent i les autoritats competents delegades des de la declaració de l’estat d’alarma”.