750.000 euros en ajuts per fomentar actuacions de les ADF

abr. 22, 2020 | Notícies

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha convocat ajuts per valor de 750.000 euros per fomentar les actuacions que duen a terme les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

Es tracta d’ajuts destinats a contribuir al manteniment d’aquestes agrupacions i a potenciar la prevenció, l’actuació immediata i el suport a l’extinció dels incendis forestals mitjançant el manteniment i la millora del material específic.

Les despeses que es consideren subvencionables són principalment costos de material de manteniment que tenen les ADF com ara els vehicles o les seves assegurances. També el cost de material fungible necessari per a la prevenció d’incendis com ara roba i calçat de seguretat i equips de protecció individual o aparells de transmissió de comunicacions.

Se subvencionen totes aquelles despeses i material necessaris per realitzar tasques de prevenció d’incendis, i la primera intervenció en cas d’extinció.

Les Agrupacions de Defensa Forestal estan formades per propietaris forestals, voluntaris, les seves associacions i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial. La seva finalitat és fer tasques de prevenció, vigilància, primera intervenció i suport en la lluita contra els incendis forestals i donar suport a la restauració de les zones afectades dins del seu territori. Catalunya té 307 ADF que representen 669 municipis.

El termini de presentació de sol.licituds serà de 15 dies a comptar des de l’endemà de la pèrdua de vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID1-9, o les seves pròrrogues.