Ajuts per a l’emmagatzematge privat de carn de boví, oví i cabrum, mantega i formatges a la UE

maig 8, 2020 | Notícies

La crisi de la COVID-19 i la paralització dels sectors productius per la declaració de l’estat d’alarma ha tingut com a conseqüència un descens de la demanda de determinats productes del sector de la carn i la llet. Per reduir l’actual desequilibri entre l’oferta i la demanda i atenuar les condicions adverses del mercat, la Comissió Europea ha concedit ajuts a l’emmagatzematge privat de la carn de boví i d’oví i cabrum, llet desnatada en pols, mantega i formatges.

El termini per presentar les sol.licituds d’aquest ajut van començar el 7 de maig, i en el cas dels productes làctics, finalitzarà el 30 de juny. Pels productes càrnics serà una decisió que prendrà la Unió Europea (UE) quan consideri que s’han aconseguit els objectius pels quals es convoquen els ajuts. A aquest ajut hi poden accedir els agents econòmics establerts i registrats a efectes d’IVA a la UE.

Les sol.licituds es referiran a un únic magatzem i es presentaran en la Comunitat Autònoma on estigui ubicat saquest on està emmagatzemat o s’emmagatzemarà el producte objecte de l’ajut. Les peticions d’ajut a l’emmagatzematge de carn de boví i d’oví i cabrum s’ha d’acompanyar amb una garantia (dipòsit en metàl·lic o aval bancari) per un import de 100 € per tona sol·licitada.

Ajuts per sectors

En el cas de la carn fresca o refrigerada de boví l’ajuda que es concedirà és de és 1.008 €/t per un emmagatzematge de 90 dies, 1.033 €/t per un emmagatzematge de 120 dies i 1.058 €/t per 150 dies. La carn ha de procedir d’animals criats en la Unió durant els últims 3 mesos, com a mínim i sacrificats com a màxim 10 dies abans de l’emmagatzematge.

Pel que fa la carn fresca o refrigerada d’oví, s’ha fixat un ajut de 866 €/t per un emmagatzematge de 90 dies, 890 €/t per 120 dies i 915 €/t per 150 dies. En aquest cas, la carn no pot estar prèviament emmagatzemada, ha de procedir d’animals criats en la Unió durant els últims 2 mesos, com a mínim, sacrificats com a màxim 10 dies abans de l’emmagatzematge.

L’ajut es concedirà també a la llet desnatada elaborada a partir de llet de vaca, produïda a la UE durant els 60 dies anteriors a la data de la sol.licitud, que s’emmagatzemin per un període d’entre 90 i 180 dies. L’import de l’ajut, que ha fixat per avançat l’UE és de 5,11 €/tona per despeses fixes d’emmagatzematge i 0,13 €/tona i dia en què el producte estigui emmagatzemat.

Pel que fa a la mantega, l’import de l’ajut que ha fixat per l’UE és 9,83 €/tona per despeses fixes d’emmagatzematge i de 0,43 €/tona i dia en què el producte estigui emmagatzemat. L’ajut concedirà a la mantega elaborada a partir de nata, produïda a la Unió Europea, durant els 60 dies anteriors a la data de la sol.icitud, que s’emmagatzemin per un període d’entre 90 i 180 dies.

Finalment, l’import de l’ajut fixat per l’UE pels formatges és de 15,57 €/tona per despeses fixes d’emmagatzematge i 0,40 €/tona i dia en què el producte estigui emmagatzemat. Les sol.icituds s’han de referir a quantitats no inferiors a 0,5 tones, de formatges sencers, que ja estiguin emmagatzemats i hagin superat el període de maduració necessari per obtenir les seves característiques.

Reivindicació catalana

Aquest ajut arriba després que el passat mes de març, donada la gravetat de la situació, la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, va enviar una carta al Ministre d’Agricultura, Luis Planas, sol.licitant-li que demanes a la Comissió Europa l’ajuda per a l’emmagatzematge privat de carn fresca o refrigerada d’animals de l’espècie bovina de vuit mesos o més i una altra per a la carn d’oví i cabrum. Aquest ajut està previst en el Reglament europeu d’organització comuna de mercats dels productes agraris, que estableix que en cas que es produeixi una pertorbació de mercat com l’actual, es pugui decidir la concessió d’un ajut per a l’emmagatzematge privat dels productes, amb la idea que un cop es superi aquesta crisi, puguin incorporar-se de nou al mercat.

La mesura hauria de solucionar el greu problema provocat per la caiguda de preus d’aquestes carns, que en el cas de l’oví és d’un 40%, seguit de prop pel boví i el cabrum, que han adoptat la mateixa tendència. Reducció que també s’ha produït en el consum d’aquestes carns, que ha caigut d’una manera estrepitosa.