Creix un 7,49% el nombre de operadors de la producció agrària ecològica el 2019

maig 16, 2020 | Notícies

“Les dades demostren que la producció i el consum de productes ecològics han continuat en augment durant l’any 2019. El sector agroalimentari ecològic creix tant en quantitat d’operadors com en complexitat i heterogeneïtat de les activitats. Aquest creixement anual continua traduint-se en taxes de dos dígits, any rere any”. Amb aquestes paraules ha valorat la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, l’informe sobre la producció ecològica agrària a Catalunya de 2019, publicat pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

Per la seva part, el president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), David Torrelles, ha assenyalat que “el creixement de les produccions i del consum continuen a l’alça. En els darrers deu anys, s’han triplicat els operadors i la superfície inscrita, doblat les explotacions ramaderes o quadruplicat les activitats agroalimentàries”. Per Torrellas, “l’augment continuarà sostingut en el temps, ja que els productors troben en la producció ecològica una oportunitat de canvi i millora, i la població, en temps de la COVID-19, ha incrementat encara més la confiança i el consum de productes ecològics i de proximitat”.

En relació amb els operadors ecològics, l’informe indica que l’any 2019 es va tancar amb el registre de 4.148 (+7,49%). Destaca l’augment de comercialitzadors, un 27,29%; els productors dedicats a la producció vegetal han crescut un 5,46%, i els productors ramaders, un 5,51%. Per la seva banda, els elaboradors han pujat un 9,41%, i els importadors, un 10,91%. Per províncies, Barcelona lidera la taula amb 1.638 operadors, Lleida és segona amb 1.019, seguida de Tarragona amb 1.003, i Girona amb 488.

Augment de la superfície un 8,91%

Pel que fa a la superfície de producció ecològica, l’any 2019 s’ha arribat a les 229.609 ha, amb un increment anual del 8,91%. Lleida és la que més ha crescut en superfície inscrita en termes absoluts, fins a arribar a les 117.537 ha, i Barcelona en percentatge, un 8,68%. Observant només els cultius, sense comptar prats, pastures, farratges i superfície de boscos, Tarragona lidera la taula, amb 15.080 ha de superfície, envers les 13.934 ha de Barcelona o les 12.280 ha de Lleida. Girona compta amb 3.397 ha.

Cal destacar els creixements de cultius com els fruiters (1.503 ha, +12,8%), la vinya (18.632 ha, +11,7%) o els cereals (8.286 ha, +11,06%). Els cultius majoritaris són els típics del Mediterrani, com ara la vinya, les oliveres i els cereals.

Per la seva banda, els prats, les pastures i els farratges han arribat a les 160.116 ha, amb un 9,85% d’augment; i els boscos, els matolls i la recol.lecció silvestre, a les 24.801 ha, amb un 4,11% d’increment.

Pel que fa la ramaderia ecològica, l’any 2019 s’ha tancat amb 971 explotacions (+4,75%). El vaquí de carn continua sent el més implantat amb 500 explotacions (+6,38%). Destaquen, però, les evolucions del vaquí de llet (14 explotacions, +55,56%), l’avicultura de carn (51 explotacions, +24,39%) o el porcí (16 explotacions, +23,08%). Per províncies, Lleida encapçala la taula amb 437 explotacions (+4,3%), seguida de Girona amb 312 (+4,35%), Barcelona amb 189 (+3,85%) i Tarragona amb 33 (+22,22%), tot i que és la que més ha crescut en percentatge.

Sobre les activitats agroindustrials, l’any 2019 Catalunya ha arribat a les 2.264, que continuen creixent de manera important (+12,47%), en la línia sostinguda dels darrers anys. Destaquen, en primer lloc, la comercialització i/o distribució, amb 475 activitats (20,98% del total, +16,71%); en segon lloc, l’elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos, amb 273 activitats (12,06% del total, +13,28%); en tercer lloc, l’emmagatzematge (240 activitats, 10,6% del total, +23,71%); en quart lloc, la importació (122 activitats, 5,39% del total, +11,93%), i, en cinquè lloc, la fabricació i/o envasament d’olis i greixos (115 activitats, 5,08% del total, +6,48%).

Encara que més minoritaris, cal esmentar els creixements importants d’altres activitats com la transformació de la producció hortofructícola (114 activitats, +11,76%), la manipulació, l’envasament i la transformació de grans (74 activitats, +17,46%), la manipulació i/o l’envasament de la producció hortofructícola (71 activitats, +16,39%) i la fabricació i/o comerç de productes per a l’alimentació animal (45 activitats, +15,38%).

Per províncies, Barcelona és capdavantera amb 1.248 activitats agroindustrials (+13,97% respecte de 2018) i concentra més del 55,12% de les activitats transformadores, de comercialització i d’importació. La segueix Tarragona, que, amb 426 activitats (+9,79%), és l’altre pol agroindustrial ecològic català; Lleida acaba l’any amb 352 empreses agroalimentàries (+15,03%) i sent la que més ha crescut; mentrestant, Girona tanca amb 238 (+6,25%).

El creixement de facturacions del sector ecològic català del darrer exercici econòmic comptabilitzat (2018) va ser del 19,28%, fins a arribar als 697,52 milions d’euros de volum facturat. Els subsectors més importants en volum de negoci són, en primer lloc, la comercialització i distribució, amb 163,27 milions d’euros; en segon lloc, el vitivinícola (134,66 milions d’euros), i, en tercer lloc, la producció i transformació hortofructícola (111,10 milions d’euros). El 87,28% del volum de facturació correspon als operadors elaboradors, comercialitzadors i importadors. Mentrestant, el 12,72% restant correspon a la producció vegetal i ramadera.

El consum intern, al capdavant

La destinació majoritària dels productes ecològics obtinguts a Catalunya continua sent el consum intern amb 253,34 milions d’euros (41,61% del total). La resta de l’Estat va destinar-hi 132,48 milions d’euros (21,76%). Les vendes a altres països de la Unió Europea van pujar a 145,25 milions d’euros (23,86%) i l’exportació a països tercers fora de la UE es va elevar als 77,74 milions d’euros (12,77%).

En relació a la comercialització a altres països de la Unió Europea o a l’exportació, és important el subsector de fruita, hortalisses i productes transformats hortofructícoles, amb un 66,73% que té com a destinació altres països de la Unió Europea. En el subsector del cultiu de fruits secs i/o manipulació, elaboració i envasament de fruits secs, un 58,8% és destinat a la UE o a països tercers.

En el cas del sector de l’oli d’oliva, encara és més clar el pes de l’exportació. Un 69,16% de les vendes van tenir com a destinació la Unió Europea o països tercers.

Pel que fa a l’activitat d’inspecció, l’any 2019 es van generar 637 expedients d’inscripció (dels quals 477 van acabar amb visita d’inscripció), 920 expedients d’ampliació de dades del Registre (comptant controls físics i documentals), i un total de 3.755 visites de seguiment de la certificació. La suma total va suposar un increment anual de l’11,95% en volum d’auditories. Els expedients d’inscripció van créixer un 21,33%, els d’ampliació un 20,89% i els de seguiment un 8,56%.

L’any 2019 es van prendre un total de 499 mostres a 386 operadors, cosa que va suposar la presa de mostra al 9,28% del total d’operadors (la norma estableix que s’han de prendre i analitzar mostres de producte certificat a un mínim del 5% dels operadors subjectes a control). El resultat de les analítiques va donar 52 positius, un 10,42% del total de 499 mostres. La previsió d’inspeccions per a aquest any 2020 és de 4.153 inspeccions de seguiment de la certificació, un 6,03% més que la previsió de l’any anterior.

Pel que fa a l’activitat de certificació, durant l’any 2019, el Comitè de Certificació ha valorat 6.239 expedients i ha tramitat 16.621 autoritzacions de productes nous o actualitzacions de producte, un 4,25% més que l’any anterior. S’han emès 6.359 certificats de conformitat, un 8% d’augment. El 2019 aquest comitè ha proposat dues suspensions cautelars, 61 retirades de les indicacions protegides i 55 propostes d’obertura d’expedient sancionador.

Adaptació durant l’estat d’alarma

L’entitat de control i certificació ha adaptat els seus serveis a causa de l’estat d’alarma decretat i ha posat en marxa l’Administració telemàtica, en col.laboració amb el Consell de l’Administració Oberta de Catalunya, AOC.

El CCPAE ha estrenat seu electrònica perquè els operadors o sol.licitants puguin presentar sol.licituds o fer altres tràmits a través de la plataforma e-TRAM, i també ja pot notificar telemàticament amb l’e-NOTUM.

El Consell va posar en marxa un pla de contingència des del 16 de març, seguint les instruccions i recomanacions de les autoritats competents. Aquest pla ha permès implantar el teletreball entre tota la plantilla i ha substituït l’atenció presencial o telefònica a la ciutadania (l’oficina roman tancada) per l’atenció telemàtica per correu electrònic o a través del web ccpae.cat.

Cal assenyalar que des del començament de l’estat d’alarma, es van suspendre les inspeccions in situ a les instal•lacions dels operadors i s’han dut a terme algunes auditories telemàtiques, segons els criteris establerts per la Unió Europea i les autoritats competents. Aquesta setmana, s’han reactivat les auditories presencials amb totes les mesures de prevenció acordades en el pla de contingència. Gràfic: CCPAE; Foto: DARP