Catalunya acollirà un dels primers espais test agraris a l’Estat espanyol

juny 15, 2020 | Notícies

Del 6 al 10 de juliol se celebraran ‘online’ les primeres jornades sobre espais test agraris, en el marc de les quals es presentaran sobre aquest tema a Europa, i els primers que entraran en funcionament a l’Estat: a Casar de Cáceres, (Extremadura), i a la Terra Alta (Catalunya). Foto: DARP

Es tracta d’un nou model d’incorporació de persones joves i noves a la pagesia, molt estès en altres països europeus, sobretot a França, i que vol ser un punt de trobada entre entitats interessades en els processos d’incorporació amb la futura Xarxa d’Espais Test Agraris.

Les jornades estaven inicialment programades per als dies 3, 4, i 5 de juny, a Lleida, però la pandèmia de la Covid-19 va obligar al seu ajornament i, finalment, es duran a terme en format ‘online’ els dies abans esmentats de juliol.

Malgrat això, es podrà seguir amb bona part del programa inicial, amb la participació de diversos experts en la matèria, entre els quals José Emilio Guerrero, catedràtic de la Universitat de Còrdova, i Ricard Ramon, cap d’Unitat de la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la Comissió Europea. L’organització de les mateixes recau en el Grup Operatiu RETA (Red de Espacios Test Agrarios).

Cal assenyalar que solament un 7% de titulars d’explotacions agràries tenen menys de 40 anys. D’aquí la necessitat i l’esforç d’entitats i administracions per a crear nous models que facilitin la incorporació de persones joves i noves a la pagesia. Més encara quan els experts han constatat que hi ha una nova generació de pagesos i pageses, molts d’ells sense arrels agràries i sovint d’origen urbà, vital per a assegurar la continuïtat en les activitats primàries afectades per la falta de relleu generacional.

Aquests nous agents agraris requereixen d’un acompanyament diferent al perfil tradicional perquè, encara que solen tenir formació superior, els falta experiència pràctica i eines de facilitació d’accés a la terra, entre altres aspectes clau.

És per això que el DARP reforça la instal.lació de joves agricultors amb tres actuacions:

  • El/la dinamitzador/a de joves: un pla pilot ja en marxa des de la convocatòria 2019 en les comarques de Girona i del Camp de Tarragona. El/la Dinamitzador/a de Joves serà un tècnic/a especialista del Departament que millorarà l’acompanyament del jove en el seu procés d’instal•lació i que coordinarà els diferents agents que intervenen en aquest procés (tutor de formació, tècnic de l’entitat col.laboradora, i tècnic del DARP) per a aconseguir l’èxit del projecte d’instal.lació.
  • Oficina jove al portal Ruralcat (‘El Planter. Joves al camp’): Espai dedicat exclusivament al jove que es vol incorporar a l’activitat agrària amb tota la informació necessària de l’ajut i tot tipus de tràmits, dels agents que intervenen en el procés d’instal.lació, projectes d’èxit, jornades, notícies, observatori de joves, publicacions. Amb una atenció especial pels que no tenen experiència prèvia en el sector.
  • Observatori de joves (https://observatoridejoves.cat/): una eina de consulta accessible des d’El Planter dels joves que s’han incorporat a l’activitat agrària des de l’any 2015 amb l’ajut de primera instal.lació de joves agricultors/res i/o els ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC).

El DARP treballa i col.labora amb altres entitats per a reforçar accions que impulsin el suport i acompanyament dels nostres joves, i, així, optimitzar les actuacions i respostes als reptes presents i futurs.