La indústria porcina i el medi rural

jul. 5, 2020 | Opinió |

“El 35% dels treballadors de la indústria porcina estan en municipis de menys de 5.000 habitants”, llegia a finals de juny com a titular d’una nota de premsa.

I és que segons recordava Alberto Herranz, director de la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc), “el 35% de l’ocupació directa de la indústria porcina se situa en municipis de menys de 5.000 habitants, que concentren més de 21.000 treballadors només en la branca industrial, dels quals la meitat són dones. Això dóna una idea de l’imprescindible paper de el sector porcí en el medi rural”. A més, cal recordar, que desenes de milers de dones treballen de manera directa i indirecta en les 2.275 indústries de porcí, entre escorxadors, sales d’especejament i fàbriques d’elaborats.

Tot això, destacava també Herranz, posa en valor la importància de el sector porcí en el present i futur de les nostres zones rurals, “perquè generem llocs de treball estables i de qualitat no només en indústries, també en granges i en empreses auxiliars, donant oportunitats laborals a joves perquè romanguin en els pobles”.

Pel que fa a l’aspecte mediambiental, un problema seriós a totes les zones porcícoles, especialment en llacunes comarques catalanes, cal esmentar que “no hi ha un model de producció a tot el món que compleixi amb una legislació més exigent amb la cura de l’entorn que el nostre”, diu també Herranz. I apunta que “tenim un paper molt actiu i estem realitzant grans avanços en la lluita contra el canvi climàtic perquè som els primers interessats en la cura de l’medi en què exercim la nostra activitat”.

Així mateix, és important tenir en compte que es tracta de sector sostenible en l’econòmic, generant un volum de negoci superior als 17.000 milions d’euros i mantenint 300.000 llocs de treball directes i més d’1 milió de manera indirecta.

Jesús Domingo