Les cooperatives agràries comercialitzen amb preus superiors a la mitjana

jul. 19, 2020 | Notícies

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha presentat l’Anuari Socioeconòmic 2020, que detalla les principals magnituds de les 195 cooperatives federades aglutinadores de 30.191 socis i creadores de 4.208 llocs de treball. Aquest informe anual es complementa amb el quadre de comandamentDashboard.coop, que conté l’evolució històrica del sector en els últims 5 anys. Fotos: FCAC

L’estudi de la FCAC posa de manifest que els preus comercializats per les cooperatives agràries catalanes són superiors a la mitjana dels operadors catalans a la major part de produccions i que la diferència és encara superior en aquells sectors en què les cooperatives participen més clarament en la creació de valor afegit. En concret, els preus comercialitzats per les cooperatives en planta viva són un 179,4% superiors a la mitjana; en cítrics, un 136,2%; en arròs, un 51,1%; en horta, un 49,4%; en mel, un 48,8%; en porcí (garrins), un 44,2%; en garrofa, un 37,8%; en llet, un 28,7%; en farratges, un 21,4%; en vi, un 12,9%, i en ametlla, un 12,3%.

En la mateixa línia, les cooperatives agràries representen el 34% de la Producció Final Agrària (55% de la producció agrícola i 23% de la ramadera). Els sectors amb una major participació sobre el total de Catalunya són els més cooperativitzats com l’ametlla (les cooperatives produeixen un 74,2% del total d’ametlla a Catalunya), arròs (73,1%), avellana (63,9%) i oli d’oliva (68,6%). Les cooperatives també tenen una participació rellevant sobre el conjunt català en garrofa (63,1%), fruita de pinyol (58,6%), vi (52,2%), cultius herbacis excepte farratges (46,8%), cítrics (45,2%), fruita de llavor (34,4%) i llet (22,7%).

Ramon Sarroca, president de la FCAC, ha assenyalat que “les cooperatives agràries generem més d’un de cada 3 € del sector agrari i la proporció puja a gairebé dos de cada 3€ en el sector agrícola (no ramader). Tenim un paper essencial en la provisió d’aliments a la població, com s’ha demostrat durant la pandèmia de la Covid-19. Som un potent sector agroindustrial que contribuïm a la sostenibilitat econòmica i social del país creant riquesa, ocupació i serveis per als habitants de les zones rurals, al temps que esdevenim un agent clau per a la sostenibilitat mediambiental i l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible definits per Nacions Unides”.

Distribució territorial i facturació

Les195 cooperatives federades tenen presència a totes les demarcacions territorials. Hi ha62 cooperatives a les comarques de Tarragona, 61 a les comarques de Lleida, 35 a les Terres de l’Ebre, 22 a Barcelona i 15 a Girona.

En l’exercici analitzat, les cooperatives agràries catalanes han facturat 1.621,7 milions d’euros, que representen un descens conjuntural del 2,5% en relació amb l’exercici anterior, però que són xifres lleugerament superiors a la mitjana dels darrers 4 anys. Els sectors on es va produir un major descens de la facturació l’any 2018 van ser oli d’oliva, fruita seca, llet, hortofructícola i planta viva. La facturació mitjana per cooperativa en el conjunt de Catalunya se situa en 8,4 milions d’euros que, fruit dels processos de concentració, és un 2,5% superior a l’any passat i un 10,3% per sobre de la mitjana de l’evolució històrica recollida en el Dashboard.coop.

Per demarcacions territorials, les 62 cooperatives de Tarragona han disminuït la facturació un 2,8% fins als 271,3 milions d’euros, mentre que a les 35 cooperatives de Terres de l’Ebre els descens ha caigut un 15% i la facturació baixa als 147,2 milions. Aquestes cooperatives representen, respectivament, el 16,7% i el 9,1% de la facturació global de les cooperatives catalanes i tenen una facturació mitjana per cooperativa de 4,4 i 4,1 milions d’euros.

Les comarques de Lleida continuen sent les que tenen un major pes vers al conjunt de Catalunya. Les 61 cooperatives lleidatanes aglutinen un 52,5% del total de la facturació (852,1 milions d’euros), només un 1,3% inferior a l’any anterior. A més, s’hi concentren les de major facturació mitjana (14,2 milions).

Les 22 cooperatives de les comarques de Barcelona facturen 282 milions d’euros, un 17,4% del total català i la facturació mitjana per cooperativa és de 13,4 milions. És l’única demarcació territorial on es produeix un increment de la facturació, del 3,5% en relació amb l’últim exercici.

La facturació de les 15 cooperatives de Girona ha sofert un descens del 9,3% i se situa en 69,2 milions d’euros, el 4.3% del total de Catalunya. La facturació mitjana per cooperativa és de 4,6 milions.

Reptes de futur del sector cooperatiu

La incorporació de joves a cooperatives i la visualització de la dona són dos dels grans reptes a què ha de fer front el sector agrari en els propers anys. Així, del total de 30.191 socis de cooperatives agràries, el 23,8% són dones i un 14,4% joves. Aquesta proporció varia quant a la presència en els òrgans de govern: mentre els menors de 45 anys representen el 22,9% dels membres dels consells rectors de les cooperatives, la quota de dones es limita a un 5,5%, si bé creix per cinquè any consecutiu.

Una altra de les apostes per als propers anys és la internacionalització. Un total de 58 cooperatives tenen activitat en comerç exterior amb un volum d’exportació global de 194 milions d’euros. La facturació relativa a exportació representa un 18,8% de la facturació de la cooperativa. Les principals destinacions són els països de la Unió Europea, amb una presència rellevant a destinacions com els Estats Units, Japó, Xina, Emirats Àrabs o Israel, entre d’altres.