Experts en cargol poma aconsellen tractar amb saponina després de segar, durant la tardor

set. 11, 2020 | Notícies

Tècnics del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)i experts en lluita contra el cargol poma del delta de l’Ebres’han reunit a Amposta amb l’objectiu de buscar aquells aspectes de millora de l’efectivitat en la lluita contra el cargol poma i consensuar metodologies que ajudin el sector a dissenyar tractaments més eficaços. Foto: DARP

Segons el DARP, una de les conclusions més destacades exposades a la reunió és el fet de realitzar l’aplicació de saponina tan bon punt s’ha acabat de segar, durant la tardor, i aprofitant al màxim les altes temperatures. En aquest moment, el cargol és encara molt actiu i no està tancat, amb la qual cosa l’efectivitat és molt alta. Quan, en canvi, s’opta per realitzar els tractaments a la primavera, com que el cargol ve de l’hivern, molts encara estan tancats i enterrats quan s’aplica la saponina, i per tant el tractament no resulta tan efectiu. Això suposa que no es controla tota la població (“no es fa net”) i, moltes vegades, amb altes càrregues densitats de cargol, fins i tot cal fer un segon tractament.

Aquest aspecte i d’altres, com la metodologia d’aplicació del producte amb poca difusió, la necessitat d’assegurar que la parcel·la estigui completament coberta d’aigua, etc., queden reflectits en un full informatiu de recomanacions que queda a disposició de tot el sector. És recomanable el seguiment d’aquestes pautes de bones pràctiques agrícoles per arribar a assolir els nivells d’efectivitat més elevats d’entre el 90-100% i evitar aplicacions deficients, en què nomes s’assoleix el 60-70% i que posen en risc la collita.

D’altra banda, el Departament d’Agricultura informa que aquest any, donat que l’hivern ha estat molt plujós i la sembra es va retardar, hi ha hagut una major afectació per cargol poma que en anys passats, cosa que ha obligat a haver de repetir tractaments en alguns camps, o fer-ne en parcel·les on, a priori, no caldria. En aquest sentit, i per compensar aquesta major despesa, l’ajut a la compra de saponines ha passat del 33% al 50%, i s’ha augmentat en un 55% la partida pressupostària per assegurar que arriba a tots els agricultors que ho sol·licitin.