La bestreta del 70% dels ajuts directes dissociats de la PAC es farà el novembre

oct. 6, 2020 | Notícies

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha acordat amb les organitzacions agràries efectuar la bestreta del 70% dels ajuts directes dissociats de la Política Agrària Comuna (PAC). El DARP ha informat que el pagament de la bestreta es realitzarà la setmana del 9 al 13 de novembre, mentre que l’import restant s’abonarà la primera quinzena de desembre.

En una campanya excepcional per la Covid19, s’ha pogut presentar i gestionar amb normalitat i sense incidents la totalitat de les Declaracions Úniques Agràries (DUNs) previstes.

La campanya 2020 s’ha caracteritzat per uns terminis de gestió més curts, condicionants pel desenvolupament de la pandèmia. La situació del primer semestre va comportar una ampliació dels terminis de sol·licitud, fins al 15 de juny.

El DARP ha coordinat la campanya de verificacions, aportant recursos humans i materials extraordinaris, i utilitzant les darreres tecnologies en imatges de satèl·lit, amb l’objectiu de verificar amb més diligència i eficiència els estrictes controls que la reglamentació comunitària requereix. L’objectiu principal ha estat realitzar la gestió de manera reglamentària, per tal d’avançar al màxim l’ingrés dels ajuts.

Amb aquest pagament els beneficiaris hauran rebut el 70% tan aviat com la reglamentació ho permet i rebran el 95% de l’import dels ajuts directes desconnectats de la Política Agrària Comuna (PAC), corresponents al 2020, i el 100% en el cas del règim dels petits agricultors, abans de finalitzar l’any. El 5% restant es liquidarà durant el primer semestre del 2021, un cop es verifiqui els límits pressupostaris, si s’escau.