Abonats 3,11 milions d’euros dels ajuts a la reestructuració de la vinya aquest 2020

oct. 19, 2020 | Notícies

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha efectuat, recentment, un pagament de l’ajut dels plans de reestructuració de la vinya per un import d’1.640.991 d’euros a 472 viticultors, corresponents a les campanyes 2018/2019, 2019/2020, i anteriors. Amb aquest pagament i els altres que s’han efectuat durant l’any 2020, s’ha aconseguit abonar 3.119.932 d’euros.

Això ha estat possible, malgrat els efectes de la pandèmia de la covid-19, i la situació del sector, per l’esforç de tots els agents implicats en la gestió dels ajuts (entitats col·laboradores, grups de reestructuració, i personal del DARP) que garanteixen una correcta utilització dels fons comunitaris.

Pagament efectuat el 9 d’octubre de 2020:

Import (euros)

Nre. beneficiaris

Campanya 2018/2019

729.167

160

Campanya 2019/2020

889.769

286

Campanya 2015/2016

17.842

10

Campanya 2016/2017

3.898

5

Campanya 2017/2018

316

1

Total

1.640.991

Total dels pagaments de la campanya 2020:

Import (euros)

Nre. beneficiaris

Campanya 2011/2012

22.039

1

Campanya 2014/2015

3.098

6

Campanya 2015/2016

59.462

33

Campanya 2016/2017

22.950

22

Campanya 2017/2018

79.873

30

Campanya 2018/2019

978.452

241

Campanya 2019/2020

1.954.058

467

Total

3.119.932

L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya , amb un finançament 100% de la Unió Europea (UE), és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola, previst al Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 desembre de 2013, pel qual es crea una organització comuna de mercats dels productes agraris, i que preveu que cada Estat membre presenti a la Comissió un projecte de programa de suport de cinc anys que comprengui mesures d’ajut al sector vitivinícola.