Subhastada fusta provinent de boscos públics per valor de 1,5 milions d’euros

des. 10, 2020 | Notícies

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha licitat de manera telemàtica 44.920 tones de fusta per un import de 1.5244.920€. Aquesta subhasta és una de les principals mesures que la conselleria té en marxa per dinamitzar la gestió forestal, especialment a l’àmbit de les forests de propietat pública, ja siguin d’entitats locals o de la Generalitat mateixa. Foto: I. F.

En conjunt, els boscos públics ocupen una superfície aproximada de 485.000 ha, cosa que representa un 24% de la superfície forestal a Catalunya.

COMARCA QUANTITAT (tones) %
PALLARS SOBIRÀ 479,297 1,07%
CONCA DE BARBERÀ 684,71 1,52%
NOGUERA 1435 3,19%
PALLARS JUSSÀ 1600 3,56%
ALTA RIBAGORÇA 3286,608 7,32%
PALLARS JUSSÀ 3316,239 7,38%
CERDANYA 9272,328 20,64%
ALT URGELL 9728,768 21,66%
BERGUEDÀ 15117,2 33,65%
Total 44920,15

Els lots subhastats corresponen a 8 comarques i les que han tingut un major volum de fusta licitada són el Berguedà, l’Alt Urgell i Cerdanya. Els treballs que es realitzaran són en gran part de millora, sobretot aclarides en boscos joves per millorar-ne la vitalitat, reduir-hi el risc d’incendis i fer-los més resistents enfront de sequeres o plagues forestals.La venda d’aquesta fusta té una repercussió important en uns territoris rurals amb greus problemes d’abandonament i amb una elevada necessitat de generació d’activitat compatible amb els valors ambientals. Per poder compatibilitzar les activitats de gestió amb els eixos del pla d’aprofitaments, el Departament té en marxa un model de gestió de bioeconomia circular que permet la generació estable de llocs de treball directes i indirectes de caire local a les zones rurals.

La major part de la fusta subhastada prové de boscos ordenats, que en el cas dels espais naturals de protecció especial, s’han sotmès a informe dels corresponents òrgans de gestió, amb la finalitat d’incorporar les condicions que permetin fer compatible l’aprofitament d’aquests boscos amb la conservació de la biodiversitat.